Autodesk Architectural Desktop

13 05 2009
Autodesk Architectural Desktop คือ โปรแกรม AutoCAD ที่ใช้สำหรับงานทาง สถาปัตยกรรมซึ่งมี AutoCAD เป็นพื้นฐาน โปรแกรม ADT พัฒนาขึ้นเพื่อแทนที่โปรแกรม AutoCAD เสมือนหนึ่งที่โปรแกรม AutoCAD ใช้แทนที่โต๊ะเขียนแบบในอดีต จากเดิมที่เรา ใช้ AutoCAD เขียนแบบทีละแผ่น ในแบบ 2 มิติ เปลี่ยนเป็นสร้างรูปอาคาร 3 มิติ โดยมี สัดส่วนที่ถูกต้องตามที่สถาปนิกออกแบบไว้ แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นแบบ 2 มิติ หลายๆ แบบ ประกอบด้วยรูปแปลน รูปด้าน รูปตัดในแนวต่าง ๆ ที่ต้องการ จากนั้นใส่รายละเอียดงานก่อ สร้างลงไปก็เป็นอันเสร็จงานเขียนแบบ จะเห็นได้ว่าด้วยวิธีการใหม่จะทำให้งานเขียนแบบเร็วกว่าเดิมมาก นอกจากนี้การแก้แบบ 2 มิติจะส่งผลไปแก้รูป 3 มิติ และการแก้รูป 3 มิติก็จะส่งผลไปแก้แบบ 2 มิติ เนื่องจาก ADT เก็บรูป 3 มิติ ไว้เป็นฐานข้อมูลนั่นเอง จึงทำให้สะดวกในการแก้ไขและลดขนาดของไฟล์ลง

นอกจากนี้โปรแกรม ADT ก็เป็นเครื่องช่วยออกแบบสำหรับสถาปนิกด้วย ซึ่งจะเริ่มจากการสร้างรูปทรงของอาคาร (Conceptual Design) จากนั้นจะทำการแบ่งชั้น แบ่งห้อง ใส่ประตู หน้าต่าง บันได และหลังคา ซึ่งสามารถจะดึงรูปแบบต่าง ๆ จากคลังแบบมาใส่ลงไปบนอาคาร (Details Design) แล้วเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปแบบให้เหมาะสมเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจะ สามารถถอดแบบ เพื่อประเมินราคา และนำ 3D model ที่สร้างมาใส่วัสดุ แสง สี และเงา เพื่อทำภาพ Perspective Render หรือภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงได้ต่อไป (Animation) เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนเขียนแบบก็เปลี่ยนเป็นแบบ 2 มิติแบบต่างๆ ตามที่ต้องการเพื่อ ใส่รายละเอียดการก่อสร้างแล้วส่ง Plot ต่อไป (Documentation)

การใช้โปรแกรม ADT แทนที่ AutoCAD จะเกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจนคือ เร็ว ดี และถูก
 • เร็วกว่าเดิมจากวิธีการที่เปลี่ยนไปคือ สร้างแบบอาคาร 3 มิติ (3D Modeling) แทนการเขียนแบบ 2 มิติทีละแบบ
 • ดีกว่าคือการเข้าใจแบบทั้งอาคารโดยละเอียดจากภาพเสมือนจริง ลดความผิดพลาดของการเขียนแบบผิด
 • ถูกกว่าคือการใช้ ADT หนึ่งชุดเขียนแบบจะเร็วกว่า AutoCAD ไม่น้อยกว่า 5 ชุด ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ทันที

เครื่องมือต่างๆใน Autodesk® Architectural Desktop
เครื่องมือที่ใช้ใน ADT นั้นถ้าจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆแล้ว จะแบ่งได้เป็น ส่วนของคำสั่ง AutoCad และคำสั่งของ Architectural (เครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับเขียนแบบ3D)
ซึ่งเครื่องมือต่าง ก็จะมีดังนี้
 1. Pulldown Menus: แถบบนสุด คำสั่งเครื่องมือมาตรฐานทั่วไปในการใช้งาน

 1. Toolbar: แถบรองลงมาและแถบข้างซ้าย-ขวา เครื่องมือ Shortcut คำสั่งต่างๆที่เรียกใช้บ่อยๆ ที่เป็นพื้นฐานของเครื่องมือAuto CAD

 1. Project Navigator Palette: หน้าต่างสำหรับ จัดการกลุ่มของไฟล์งานทั้งหมดสำหรับ การทำงาน 1 โปรเจคต์ ซึ่งจะแบ่งเป็น4 กลุ่ม หรือ 4 ขั้นตอนการทำงาน เริ่มจาก
 • Project เริ่มทำงานครั้งแรกจะให้มีการกำหนดชื่อของงาน ระยะเวลาการทำงาน ชื่อโครงการ และรายละเอียดต่างๆที่จะต้องแนบในแบบ
 • Constructs กลุ่มขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน ซึ่งในแต่ละชิ้นงานจะแยกไฟล์ละชิ้น เช่น งานผนัง งานพื้น งานหลังคา งานโครงสร้าง งานตกแต่ง เพื่อความสะดวกในการค้นหาและแก้ไข คุณสามารถเป็นคนกำหนดกลุ่มโฟเดอร์ของแต่ละส่วนได้ด้วยตัวคุณเอง
 • View กลุ่มขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันและสามารถแยกประเภทงานประกอบเฉพาะส่วนได้

  Sheet กลุ่มขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างแผ่นงาน การกำหนดรายละเอียดของแบบการแยกประเภทงาน เช่น งานโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า งานตกแต่ง

  1. Tool Palette: หน้าต่างเครื่องมือในการเขียนชิ้นส่วน 3มิติต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผนัง พื้น ประตู หน้าต่าง รั้ว เสา ฯลฯ และในหน้าต่างนี้ยังมีคำสั่งในกลุ่มมาตรฐานการเขียนแบบบ้าน เช่น การตัด Section, Plan View, การทำแบบขยาย Detail

  1. Properties Palette: หน้าต่างสำหรับกำหนดและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นงาน เช่น ความกว้างของประตู ความสูง, ความหนาของผนัง

  1. Shortcut Menu: หน้าต่างรวมคำสั่งลัดต่างๆ หน้าต่างนี้เปิดโดยการคลิกขวา และใช้สำหรับการปรับแก้ชิ้นงาน สามมิติ

  1. Open Drawing Menu: ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างของกลุ่มคำสั่ง คุณสมบัติของแบบ, การตั้งค่าหน่วยกำหนดขนาด, การแสดงผลของหน้าต่างทำงาน, การลิงค์ชิ้นงานไปที่ VIZ Render เพื่อทำการเรนเดอร์ภาพ

  1. Drawing Window Staus Bar: หน้าต่างแสดงสถานะของสเกล และสามารถปรับเปลี่ยนได้

  อย่างคร่าวๆนะครับแล้วคราวหน้าเดี๋ยวจะค่อยเล่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นทีละอย่างละกัน

  ที่มา   http://home3d.igetweb.com/

 • Advertisements
  Twoplus Autodesk Subscription

  15 05 2009

  เพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ซอฟท์แวร์รุ่นล่าสุด วางแผนค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้าบริการหลังขาย บริหารการใช้ซอฟท์แวร์ และอบรมการใช้โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่อท่านเพิ่ม Twoplus Autodesk Subscription Standard และ Premiumท่านควรพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ด้วยการบวกค่า Subscription ทุกครั้งที่ท่านตัดสินใจซื้อโปรแกรม เพราะ Subscription เป็นการปกป้องการลงทุนให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการสามารถได้ใช้ซอฟท์แวร์ AutoCAD Revit Architecture,Autodesk Robot Structural Analysis ( Robot Millennium), Autodesk Maya, Autodesk 3d Max ,AutoCAD, AutoCAD Civil 3D,รุ่นล่าสุดตลอดเวลา

  ทูพลัส ซอฟท์ฯ เสนอบริการให้ท่านได้เลือก 2 แบบดังนี้

  1.Twoplus™Autodesk® Subscription Standard

  ทุกท่านที่เลือก Twoplus Autodesk Subscription Standard นี้นอกจากจะได้รับบริการมาตราฐานระดับโลกจาก Autodesk แล้ว ท่านยังได้รับบริการพิเศษจากทูพลัส ซอฟท์ฯ ผู้นำด้าน IT ก่อสร้างมากว่า 12 ปี ที่ให้บริการด้วยทีมสถาปนิก และวิศวกร ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ Software Upgrade อัตโนมัติ และไม่ต้องกังวล เมื่อท่านอยู่ในระยะเวลาของสัญญา ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโปรแกรม (Update) หรือโปรแกรมรุ่นใหม่ (New Release) ให้ทันสมัยอีกต่อไป  เพราะ Autodesk จะช่วยคุ้มครองการลงทุนของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยให้ท่านทิ้งระยะห่างจากคู่แข่ง ด้วยการปรับปรุงให้ซอฟท์แวร์ช่วยของท่านให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  Predictable Budgeting

  ไม่ต้องตกใจเรื่องต้องจ่ายเงินโดยไม่รู้ล่วงหน้า Subscription เป็นวิธีการช่วยให้ท่านสามารคาดการณณ์ต้นทุนการใช้ซอฟท์แวร์ได้ล่วงหน้า ไม่ว่าท่านจะเลือกสัญญาแบบรายปีหรือหลายปี  คุณสามารถรับรู้ต้นทุนได้ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา

  Software Licensing

  ไม่ยุ่งยากและยืดหยุ่นได้  Autodesk Subscription ช่วยให้ท่านสามารถบริหารลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถที่จะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนชื่อพนักงานที่อนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ ไม่ว่าที่สำนักงานหรือที่บ้าน และยังดีไปกว่านั้นคือ นักออกแบบ ยังมีสิทธิ์ที่ได้รับการสิทธิ์การใช้โปรแกรมรุ่นเก่า ขณะที่ยังใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้โปรแกรมรุ่นไหนก็ได้

  Product Extension

  สิทธิ์พิเศษเฉพาะสำหรับ Subscription โปรแกรม Extension เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อ Subscription ของ Autodesk โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมให้โปรแกรมของ Autodesk ทำงานได้มากขึ้น โดยเป็นการให้มีคำสั่งพิเศษต่างๆ ให้กับโปรแกรมหลักของAutodesk ให้ทำงานเฉพาะทางได้ง่ายยิ่งขึ้น สะดวกขึ้น และใช้งานได้ง่าย ซึ่งจะมีโปรแกรม Extension ใหม่ๆออกให้ลูกค้าสามารถจะดาว์นโหลดโปรแกรมได้อยู่อย่างต่อเนื่อง

  e-Learning

  ใช้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว เพราะลูกค้า Subscription สามารถที่จะเรียนคำสั่งการใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดและรุ่นก่อนหน้าได้ผ่าน อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทางเว็ปไซต์ หรือการคลิกจากโปรแกรที่ใช้อยู่ได้โดยตรง Web Support ง่ายและตรงๆ
  คุณสามารถติดต่อกับฝ่ายเทคนิคของ Autodesk ได้โดยตรง ผ่าน Web Support เพื่อสอบถามปํญหาการติดตั้ง การเซ็ตค่า การตอบปัญหาการใช้งานต่างๆ ผ่านทางเว็ปและอีเมล์ได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของท่าน

  Free Installation

  ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตั้งโปรแกรมว่าจะติดตั้งใช้งานได้อย่างถูก ต้องหรือไม่อีกต่อไป ทูพลัส ซอฟท์ฯเสนอบริการติดตั้งให้ที่สำนักงานของท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ! (ภายในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑล)

  Free Autodesk Subscription Sticker

  ท่านจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ติดตั้ง โปรแกรมให้ท่านหาเบอร์ติดต่อกับเราได้ง่ายขึ้น และเห็นวันหมดสัญญา เพื่อให้ท่านใช้งานโปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุนให้มากที่ สุด

  Free Latest Autodesk Software/Solution Seminars

  ท่านจะสามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาซอฟท์แวร์ หรือ โซลูชั่นใหม่ล่าสุดจาก Autodesk ก่อนลูกค้าหรือคู่แข่งรายอื่นๆเสมอ เพื่อให้ท่านสามารถคงระยะขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอยู่เสมอ

  VIP PASS on Solution/Industry Day

  ท่านจะได้รับบัตรเข้างาน VIP  สำหรับการเข้าร่วมงาน Solution/Industry Day ซึ่งทาง Autodesk จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

  Free Autodesk Open Day

  ท่าน จะได้รับข่าวสารการจัดงานและได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนา Autodesk Open Dayโดยอัตโนมัติ เพื่อรับข้อมูลเทคโนโลยีใหม่จาก Autodesk ที่เป็นประโยชน์  โดยทูพลัส ซอฟท์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำ

  Free Twoplus Gift

  ท่าน จะได้รับกระเป๋าหนัง หรือ กระเป๋าสะพาย หรือของช่วยรวยอื่นๆ ซึ่งสั่งทำขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้า ทูพลัส ซอฟท์ฯ หรือ บริษัทในเครือ โดยเฉพาะ

  2.Twoplus™Autodesk® Subscription Premium

  ซึ่งโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพิ่มให้กับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของ องค์กรอย่างจริงจัง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว ลดค่าใช้ จ่ายและเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองลง ซึ่งทำให้องค์กรเสียโอกาสในการแข่ง ขัน  โดยโปรแกรมนี้ลูกค้าจะได้รับทุกหัวข้อใน Standard และเพิ่มเติมอีกดังนี้

  Free Autodesk Extension Training Courses

  นอกจากท่านจะได้รับโปรแกรมช่วยให้ทำได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากAutodesk แล้ว ท่านยังสามารถเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Extension ที่ท่านได้รับฟรี  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้า Subscription โดยเฉพาะ

  Free New Software Upgrade Training

  เมื่อโปรแกรมรุ่นใหม่ออกวางตลาด ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาคำสั่งใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเองอีกต่อไป เพราะท่านทันทีที่ท่านซื้อTwoplus™ Autodesk®  Subscription Premium ท่านสามารถเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ได้ฟรี !

  Twoplus Customer Portal Website

  ท่านจะได้รับชื่อและรหัสผ่านเข้าหน้าเว็ปเฉพาะ ซึ่งเป็นเว็ปไซต์สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งระบบจะช่วยให้ท่านและทูพลัส ซอฟท์ฯ ติดต่อกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ใช้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอด ทั้งระยะเวลาหมดอายุสัญญา ปัญหาการใช้งาน ไฟล์ Download ที่มีปัญหา ซึ่งจะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุของ Subscription ติดต่อกับฝ่ายขาย Autodesk ของเราได้วันนี้ เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า และยังได้รับสิทธิ์ใช้โปรแกรมต่างๆ ของ ทูพลัส ซอฟท์ฯ ที่ช่วยให้องค์กรทำ งานได้ดีขึ้น เช่น การรายงานการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ องค์กรผ่านเว็ปบอร์ด  เป็นต้น

  ติดต่อซื้อ Twoplus Autodesk Subscription กับทูพลัส ซอฟท์ ได้วันนี้ ! เพื่อการปกป้องการลงทุนของท่านคุ้มค่ามากที่สุด

  ขอบคุณที่มา http://twoplussoft.com/


  Extensions for Revit

  15 05 2009

  Extensions for Revit

  โปรแกรมใหม่ล่าสุด ! ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะ Download ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะลูกค้าที่ซื้อ Subscription ของ AutoCAD Revit Structure , Revit Structure !

  โปรแกรม Extensions for Revit นี้เป็นโปรแกรมที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ BIM (Building Information Modeling) ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยสามารถ เชื่อมโยงระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม เข้าสู่โปรแกรมโมเดลและเขียนแบบขยายโครงสร้าง Revit Structure และ AutoCAD Revit Structure และจาก Revit Structure ,AutoCAD Revit Structure เข้าสู่โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว โดย เป็นข้อมูลเดียวกัน (Central Database) ทำให้ง่ายในการปรับปรุงข้อมูล มีประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

  โปรแกรม Revit Extensions for Revit  มีคำสั่งทำงานได้เป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ :

  Structural Analysis:
  วิศวกรสามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้เบื้องต้นในขณะโมเดลโครงสร้างจากสถาปนิก ด้วย Analysis Integration Enabler (CBS Pro) สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบ FEM (Finite Element Method) ชั้นนำที่คุณใช้อยู่ได้ (Analysis Integration Enabler)

  Import/Export:
  สามารถส่งไฟล์เข้าออกด้วยไฟล์ CIS/2 Export, CIS/2 Import ซึ่งเป็นไฟล์มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ เช่น การรับส่งข้อมูลเข้าเครื่อง CNC เป็นต้น

  Reinfercement:
  เขียนแบบขยายโครงสร้าง ผนัง เสา คาน พื้น ฐานราก ช่องเปิดพื้น ทั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Fabrication) และ คอนกรีตเสริมเหล็ก (RC Detaling) แบบหล่อกับที่ คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พร้อมแสดง Bar Cutting List

  Modeling:
  โดเมลโครงสร้างได้จากไฟล์ MS Excel และคำสั่ง Grids generator

  Miscellaneous:
  ด้วนคำสั่ง Text Generator, Elements Positioning, Freeze drawings และการเปรียบเทียบโมเดล (Compare models)

  ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำให้สถานปิก วิศวกร และพนักงานเขียนแบบ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การโมเดลสถาปัตยกรรม โมเดลโครงสร้าง วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ BIM  ได้ตั้งแต่วันนี้ !

  สามารถศึกษาข้อมูลโปรแกรม Robot Millennium ได้ที่เว็ปนี้ และ เว็ปของ Autodesk Robot Millennium ที่นี่

  คลิกที่นี้ เพื่อดูตารางโซลูชั่นแต่ละโปรแกรม

  ขอบคุณที่มา http://twoplussoft.com

  Autodesk Impression

  15 05 2009

  Autodesk Impression 2010

  โปรแกรมใหม่ล่าสุด !

  โปรแกรมสำหรับการนำเสนองานแบบมืออาชีพ ด้วยการระบายสีลงในไฟล์จาก  ที่ท่านใช้อยู่แล้ว  ทำให้ไม่ต้องเรียนู้ใหม่ให้ย่งยาก แต่ทำงานอย่างรวดเร็วดังใจนึกให้ไฟล์จากโปรแกรม AutoCAD เป็นภาพสีดินสอ(Pencil) มาร์คเกอร์(Marker) และ สีน้ำ(Watercolor)

  โปรแกรมนี้สามารถที่จะ Download ได้ฟรี สำหรับ ลูกค้าที่ซื้อ Subscription ของ AutoCAD®, AutoCAD®Architecture, AutoCAD® Civil 3D, AutoCAD® Map 3D, AutoCAD® MEP, and AutoCAD® Revit® Architecture Suite, AutoCAD® Revit® MEP Suite, AutoCAD® Revit® Structure Suite, Revit® Architecture, Revit® MEP, and Revit® Structure เท่านั้น !

  Autodesk® Impression provides
  The capability to open any DWG or DWF™ file
  Built-in learning resources and intuitive user interface
  Prebuilt styles and blocks that you can customize to create your own look and feel
  The capability to quickly update graphics when your designs change with CAD Update
  Style Mapping so you can reuse your custom styles and blocks

  คลิกที่นี้ เพื่อดูตารางโซลูชั่นแต่ละโปรแกรม

  ขอบคุณที่มา http://towplussoft.com

  Autodesk Maya

  15 05 2009

  Autodesk Maya 2010

  Autodesk® Maya® โปรแกรมรางวัลชนะเลิศ เป็นเครื่องมือหนึ่งในตัวเลือกของโปรแกรมพัฒนา 3D สำหรับ ภาพยนต์ และโทรทัศน์ สำหรับพัฒนาเกมส์ ในอุตสาหกรรมการออกแบบ เพื่อใช้ควบคุม workflows และ pipeline ระดับสูง ในเนื้อหาของ 3D นักศิลปะและนักออกแบบ เลือก maya เพราะ เนื่องมาจากโปรแกรมทำการ intuitive ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ซึ่งทำให้สะดวก customization และปรับแต่งผลลัพธ์ให้ได้สวย และ technicians (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและโปรแกรม) เลือก maya เพราะ ความเชื่อมั่น เปิดกว้างทางสถาปัตยกรรม และมีการรับรองของขอบเขต และมันง่ายต่อการนำมารวมกันของสิ่งที่มีอยู่กับการผลิตขึ้นมาใหม่

  Productivity-Enhancing Workflows
  เป็นผลิตผลที่รวบรวมลักษณะเด่นของ performance และ workflow , รวมถึงสัญญาลักษณ์ของ เมนู , การผสมกันของ 3D , การเลือกการแสดงผล, brush-based tools, selection management tools, and unlimited levels of undo เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบริหารจัดการกับ scene และ advanced data ช่วยให้ให้มีความมั่นคงในการทำงานตามแนวทางที่ผู้ทำต้องการ

  Comprehensive 3D Modeling and Texturing Toolsets
  เป็น โปรแกรมที่มีความสมบูรณ์ในการออกแบบภาพหลายมุม และมีเครื่องมือช่วยออกแบบ พื้นผิว และรูปหลายเหลี่ยมรวมอยู่ และมีเครื่องมือช่วยในการรับส่งข้อมูล ช่วยออกแบบ โฆษณาให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
  Powerful Animation Functionality
  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง characters และ elements อื่นๆ ของ animation ในรูปแบบที่ไม่ใช่ลายเส้นมีเครื่องมือที่ช่วยแก้ไข animation และสามารถ dope sheet และ graph ของข้อมูลได้ แก้ไขข้อมูล animation แบบที่ไม่เป็นลายเส้นได้สามารถออกแบบรูปร่างได้เต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Maya

  Advanced Visual Effects Tools
  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพ Effect จำรอง สร้างภาพเหมือนจริงของธรรมชาติได้ในระดับสูง Maya เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นทางกายภาพสูง ตามทัศนคติของผู้ออกแบบภาพเสมือน Technology ของ Maya, Maya nCloth, Maya nParticles, Maya Fluid Effects, Maya Fur, Maya Hair, และอื่นๆ

  Flexible Rendering
  กับ Maya คุณสามารถเลือกได้อย่างอิสระกับการระบายสีของภาพเสมือนตามชิ้นงานของคุณ Maya ได้เพิ่มส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้ใช้งานได้ง่าย และเพื่อให้ Maya เข้าถึง Hardware ได้ และเพื่อการลงสีที่มีประสิทธิภาพ Maya มีเครื่องมือช่วยในการลงสีบนภาพสามมิติ โดยที่คุณสามารถลงสีแบบเป็น ชั้นโดยใช้เครื่องมือในการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Maya Autodesk® Toxik™

  Tools for Extending and Customizing Maya
  ง่าย, ยืดหยุ่น, จัดการได้ด้วย Maya, Maya ได้รวมเอาภาษา MEL และ Python scripting ซึ่งเป็นภาษาระดับสูงในการเข้าถึงมุมมองของ Software ทำให้ง่ายต่อการสร้างจากหน้าต่างของโปรแกรม ทำให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้มีการ reconfigure และ ทำการแจกแจง commands จากหน้า HTML โปรแกรม Maya ทั้งหมดพัฒนามาจาก C++ และ Python และผู้จัดทำ ได้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลของ scene ง่ายตามที่เราต้องการ ให้มีประสิทธิภาพ Maya ได้เพิ่ม Function ใหม่ๆลงไปเพื่อช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นเช่น shaders, manipulators, file importers and exporters, และอื่นๆ

  เหมาะสำหรับ : นักสร้างภาพ Animation การ์ตูน โมเดล 3  มิติอาคาร สถาปนิก งานโฆษณา การนำเสนอ งานออกแบบผลิตภัณฑ์

  ศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://twoplussoft.com

  Autodesk 3ds Max Design

  15 05 2009

  Autodesk 3ds Max Design 2010

  รองรับสำหรับ Sustainable architectural ชิ้นงาน

  หนึ่งใน key หลักของ technology Autodesk? 3ds Max? Design เป็น Technology สำหรับการนำออกแสดงผลtoolset-exclusive ของ version นี้ มีเพื่อ การจำรองการสร้างภาพเสมือนของ พระอาทิตย์ ท้องฟ้า และแสงไฟ หรือแสงต่างๆที่เกิดขึ้น การนำออกแสดงสนับสนุน architects in evaluating light intensity ช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบสภาพแวดล้อมในที่ล่มเป็นไปตามที่เราต้องการ ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก LEED 8.1

  ทำให้การโต้ตอบการมองเห็นแม่นยำ และ การ Render แบบมืออาชีพ

  ให้คุณควบคุมการทำซ้ำของ workflows บน rendered ได้แม่นยำขึ้น, อะไรคือควบคุมบน rendered, มันคือ scene ของวัตถุทั้งหมดที่คุณระบุหนึ่งวัตถุ, หรือ เขตของ Framebuffer ที่คุณระบุ ได้ปรับปรุงให้การเพิ่มสีในรูปภาพรวดเร็วขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น โดยมี optionnally เป็นตัวกรองตามกระบวนการคำสั่งเพื่อให้เกิดความสมดุลและคุณภาพ, รวดเร็ว, และสำเร็จ ในเวอร์ชั่นนี้ได้บรรจุ ProMaterials™ library for mental ray® softwareซึ่งช่วยสร้างโครงสร้างของโรงงานและพื้นผิวจำรองไว้อีกด้วย

  Revit 2010 Interoperability…และมากกว่า

  กับ 3ds MaxDesign Autodesk เป็น software ที่มีความล้ำหน้าที่เกิดจากการรวมกันระหว่าง 3ds MaxDesign และ Revit software เป็น software new FBX®-based Recognize™ scene-loading technology ที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว ในการนำเข้าข้อมูลแบบเรขาคณิต, แสง, วัสดุ, รูป ของคุณเพื่อช่วยสร้างการออกแบบ ใน 3ds MaxDesign โดยรวมกันของสองเทคโนโลยีและทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ช่วยในส่วนการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ และ การคำเนินงาน toolsets-the ViewCube™ and SteeringWheels™ technologies

  Streamlined Mapping และ Animation Workflows

  มีความสุขได้เร็วขึ้น, เครื่องมือการสร้างแผนที่ใน workflow มีประสิทธิภาพมากขึ้น,และสนับสนุน Pelt and Relax functionality, Additionally, Biped เพิ่มประสิทธิภาพลักษณะเด่นของ workflows ให้มากขึ้น.

  ศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.twoplussoft.com/

  Autodesk 3ds Max

  15 05 2009

  Autodesk 3ds Max 2010

  โปรแกรมระดับมืออาชีพ สำหรับการสร้างโมเดล 3 มิติ และ ระบายสีภาพ

  Reveal™ rendering in Autodesk® 3ds Max® เป็นโปรแกรมสร้างภาพแบบ 3 มิติ ที่ทำให้คุณควบคุมการ Streamlines and accelerates iterative workflows ได้เที่ยงตรงและแม่นยำ ช่วยให้คุณสร้างวัตถุที่มีอยู่จริงในโลกเช่นการออกแบบพื้นผิวและอาคาร

  ทำให้ Character and Mapping Workflows ของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว

  กับ 3ds Max 2010 แล้วสามารถสร้างถาพเคลื่อนไหวได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และเพิ่มความสามารถของ Workflows และได้รวมเอาลักษณะเด่นอย่างอื่นเข้าด้วยกัน ทำให้สะดวกในการพัฒนา Character และ Animation และได้รวมเอาลักษณะเด่น ของการจัดการการส่งข้อมูลส่งข้อมูลแบบ UV มีเครื่องมือในการสร้างแผนที่ และสนับสนุน enhanced Pelt and Relax toolsets และปรับปรุง UVW unwrap workflow ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ย้ายข้อมูล : รวดเร็ว และ แม่นยำ

  กับ 3ds Max 2010, ถ้าคุณต้องการได้รับข้อมูลข่าวสาร, คุณต้องการมัน Greater OBJ translation สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้แม่นยำกว่าแน่นอนกว่ารวมถึงการย้ายข้อมูล ระหว่าง3ds Max and Autodesk® Mudbox™ software หรือ digital modeling packages อื่นๆได้ปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำและการขนส่งของ Autodesk FBX® และได้เพิ่ม options ใหม่เพื่อรองรับ interoperability ระหว่าง 3ds Max และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นAutodesk® Maya® และ Autodesk® MotionBuilder® software

  เหมาะ สำหรับ : นักออกแบบภาพ 3 มิติ การ์ตูน 3 มิติ นักสร้างภาพทัศนียภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) นักออกแบบโฆษณา Art Director นักสร้าง Animator นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging) นักออกแบบกราฟิกทีวี นักออกแบบกราฟิกภาพยนต์
  โมเดลนี้ Rendering ด้วย Autodesk 3ds Max

  โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2010 modeling, เป็นโปรแกรมสร้าง animation และ software ที่ช่วยสร้างรูปแบบโครงสร้างจำลอง ได้ย่างดีเยี่ยมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันลักษณะเด่นทางผู้พัฒนาได้เพิ่มเครื่องมือและ functionalities ใหม่ลงไปเพื่อช่วยให้การพัฒนาใน 3ds Max 2010 software ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำไปพัฒนาเกมส์ได้ย่างมืออาชีพพัฒนา สื่อโฆษณาทางโทรทัศท์และ digital ได้ตามที่ต้องการสามารถนำไปพัฒนาเกมส์ได้อย่างครอบคลุม เช่นการสร้างพื้นผิวต่างๆ มีเครื่องมือที่ช่วย ออกแบบ Model 3D และสร้าง 3D AnimationL

  ศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.twoplussoft.com/

  AutoCAD Civil 3D

  15 05 2009

  AutoCAD Civil 3D 2010

  ด้วยระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงการออกแบบกับการจัดทำแบบก่อสร้าง AutoCAD Civil 3D จากผู้พัฒนาโปรแกรม CAD อันดับหนึ่งของโลก Autodesk,Inc,USA. ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยสามารถออกแบบและจัดทำเอกสารก่อสร้างเพื่อการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงขึ้น พัฒนาการประสานงานและสื่อสารวัตถุประสงค์ของการออกแบบได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น  สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างถนน(road) ระบบการระบายน้ำ การพัฒนาอสังหาริมทรัีพย์ สำรวจที่ดิน สำรวจสิ่งแวดล้อม (Environmental Survey) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์โบราณสถาน …Civil 3D คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

  ไม่ใช่เพียงแค่เร็วขึ้น แต่คุณภาพก็สูงขึ้นด้วย
  การทำงานด้วย Civil 3D จะ ลดระยะเวลาที่ใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์ และการทดลองเปลี่ยนแปลงการออกแบบต่างๆ ทำให้ท่านสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์ในกรณีต่างๆ และสามารถทราบผลลัพทธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ท่านสามารถลดข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารเพื่อการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงกว่าและถูกต้องตรงกันยิ่งขึ้น

  ตรงตามตารางงานและอยู่ในงบประมาณ
  เมื่อใช้ Civil 3D ทีม งานทั้งทีมจะทำงานจากโมเดลแบบล่าสุดชิ้นเดียวกัน ทำให้มีการประสานงานกันตลอดทุกขั้นตอนในโครงการ โดยวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้นับตั้งแต่ Xref จนถึง data shortcut เพื่อประสานระบบจัดการข้อมูลแบบบูรณาการและควบคุมเวอร์ชั่นของไฟล์งาน ซึ่ง Civil 3D จะ ทำให้สมาชิกในทีมงานสามารถเข้าถึงโมเดลแบบล่าสุดได้พร้อมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกออฟฟิต ช่วยให้ทำงานได้ตรงตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด

  สื่อสารแนวคิดที่ประสบความสำเร็จ
  ด้วยเครื่องมือสร้างและแสดงภาพ 3 มิติ ของ Civil 3D ทำให้การสร้างงานนำเสนอเสมือนจริง เพื่อการสื่อสารวัตถุประสงค์ในการออกแบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

  ความยืดหยุ่นที่เป็นหนึ่งเดียว
  Civil 3D สามารถ ปรับเปลี่ยนการจัดเก็บโครงการหลากหลายประเภท ทั้งการพัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) การคมนาคมขนส่ง หรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นสำหรับการทำงานที่ซับซ้อนเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนความต้องการทางเทคนิคของทีมงานในโครงการทุกคน

  เปลี่ยนแปลงครั้งเดียว ปรับแก้ทุกจุดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
  โมเดล – สามารถแก้ไขการออกแบบได้ในทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องมือที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นกับการทำงานของโครงการ
  แบบร่าง – โมเดลจะเป็นตัวแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขแบบร่างและแบบข้อความตลอดทั้งโครงการ
  การนำเสนอ – สร้าง ภาพเสมือนจริงเพื่อการนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคงความสัมพันธ์ กับแบบ ซึ่งจะปรับแก้ตามทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงการออกแบบ
  รายงาน – ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ โครงสร้าง หรือตารางงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกปรับแก้ไขโดยอัตโนมัติ

  วิธีการสำรวจ การออกแบบ และการวิเคราะห์ที่ดีกว่าเดิม
  จากการสำรวจ ไปจนถึงการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นสูง AutoCAD Civil 3D ช่วย ปรับปรุงและเพิ่มความรวดเร็วให้ระบบการทำงานด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้น เฉพาะ เพื่อให้การทำงานที่สิ้นเปลืองเวลากลายเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพของการดำเนินการโครงการได้

  – การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)
  – การสำรวจ (Survey)
  – พื้นผิว (Terrain)
  – การปรับระดับดิน
  – การจัดวางผังแปลงที่ดิน (Land Plot)
  – การสร้างโมเดลเส้นทาง
  – การออกแบบถนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  – งานท่อ (Piping Work)
  – Mass Hual Diagram
  – ชลศาสตร์และอุทกวิทยาที่เกี่ยวกับน้ำ

  เหมาะสำหรับ วิศวกรโยธา (Civil Engineering)  วิศวกรจราจร (Transportation Engineer) วิศวกรสิ่งแวดล้อม  วิศวกรสำรวจ (Surveying Engineer)สถาปนิกวางผังโครงการ ช่างสำรวจที่ดิน (Surveyor)  ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธา (Civil Contractor) บริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัทออกแบบงานวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบงานโยธา (Civil work drattman) ซึ่งใช้โปรแกรม AutoCAD กันอยู่แล้ว

  สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย ทูพลัส ซอฟท์ฯ

  ที่มา http://twoplusssoft.com/