Autodesk Architectural Desktop

13 05 2009
Autodesk Architectural Desktop คือ โปรแกรม AutoCAD ที่ใช้สำหรับงานทาง สถาปัตยกรรมซึ่งมี AutoCAD เป็นพื้นฐาน โปรแกรม ADT พัฒนาขึ้นเพื่อแทนที่โปรแกรม AutoCAD เสมือนหนึ่งที่โปรแกรม AutoCAD ใช้แทนที่โต๊ะเขียนแบบในอดีต จากเดิมที่เรา ใช้ AutoCAD เขียนแบบทีละแผ่น ในแบบ 2 มิติ เปลี่ยนเป็นสร้างรูปอาคาร 3 มิติ โดยมี สัดส่วนที่ถูกต้องตามที่สถาปนิกออกแบบไว้ แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นแบบ 2 มิติ หลายๆ แบบ ประกอบด้วยรูปแปลน รูปด้าน รูปตัดในแนวต่าง ๆ ที่ต้องการ จากนั้นใส่รายละเอียดงานก่อ สร้างลงไปก็เป็นอันเสร็จงานเขียนแบบ จะเห็นได้ว่าด้วยวิธีการใหม่จะทำให้งานเขียนแบบเร็วกว่าเดิมมาก นอกจากนี้การแก้แบบ 2 มิติจะส่งผลไปแก้รูป 3 มิติ และการแก้รูป 3 มิติก็จะส่งผลไปแก้แบบ 2 มิติ เนื่องจาก ADT เก็บรูป 3 มิติ ไว้เป็นฐานข้อมูลนั่นเอง จึงทำให้สะดวกในการแก้ไขและลดขนาดของไฟล์ลง

นอกจากนี้โปรแกรม ADT ก็เป็นเครื่องช่วยออกแบบสำหรับสถาปนิกด้วย ซึ่งจะเริ่มจากการสร้างรูปทรงของอาคาร (Conceptual Design) จากนั้นจะทำการแบ่งชั้น แบ่งห้อง ใส่ประตู หน้าต่าง บันได และหลังคา ซึ่งสามารถจะดึงรูปแบบต่าง ๆ จากคลังแบบมาใส่ลงไปบนอาคาร (Details Design) แล้วเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปแบบให้เหมาะสมเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจะ สามารถถอดแบบ เพื่อประเมินราคา และนำ 3D model ที่สร้างมาใส่วัสดุ แสง สี และเงา เพื่อทำภาพ Perspective Render หรือภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงได้ต่อไป (Animation) เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนเขียนแบบก็เปลี่ยนเป็นแบบ 2 มิติแบบต่างๆ ตามที่ต้องการเพื่อ ใส่รายละเอียดการก่อสร้างแล้วส่ง Plot ต่อไป (Documentation)

การใช้โปรแกรม ADT แทนที่ AutoCAD จะเกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจนคือ เร็ว ดี และถูก
 • เร็วกว่าเดิมจากวิธีการที่เปลี่ยนไปคือ สร้างแบบอาคาร 3 มิติ (3D Modeling) แทนการเขียนแบบ 2 มิติทีละแบบ
 • ดีกว่าคือการเข้าใจแบบทั้งอาคารโดยละเอียดจากภาพเสมือนจริง ลดความผิดพลาดของการเขียนแบบผิด
 • ถูกกว่าคือการใช้ ADT หนึ่งชุดเขียนแบบจะเร็วกว่า AutoCAD ไม่น้อยกว่า 5 ชุด ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ทันที

เครื่องมือต่างๆใน Autodesk® Architectural Desktop
เครื่องมือที่ใช้ใน ADT นั้นถ้าจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆแล้ว จะแบ่งได้เป็น ส่วนของคำสั่ง AutoCad และคำสั่งของ Architectural (เครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับเขียนแบบ3D)
ซึ่งเครื่องมือต่าง ก็จะมีดังนี้
 1. Pulldown Menus: แถบบนสุด คำสั่งเครื่องมือมาตรฐานทั่วไปในการใช้งาน

 1. Toolbar: แถบรองลงมาและแถบข้างซ้าย-ขวา เครื่องมือ Shortcut คำสั่งต่างๆที่เรียกใช้บ่อยๆ ที่เป็นพื้นฐานของเครื่องมือAuto CAD

 1. Project Navigator Palette: หน้าต่างสำหรับ จัดการกลุ่มของไฟล์งานทั้งหมดสำหรับ การทำงาน 1 โปรเจคต์ ซึ่งจะแบ่งเป็น4 กลุ่ม หรือ 4 ขั้นตอนการทำงาน เริ่มจาก
 • Project เริ่มทำงานครั้งแรกจะให้มีการกำหนดชื่อของงาน ระยะเวลาการทำงาน ชื่อโครงการ และรายละเอียดต่างๆที่จะต้องแนบในแบบ
 • Constructs กลุ่มขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน ซึ่งในแต่ละชิ้นงานจะแยกไฟล์ละชิ้น เช่น งานผนัง งานพื้น งานหลังคา งานโครงสร้าง งานตกแต่ง เพื่อความสะดวกในการค้นหาและแก้ไข คุณสามารถเป็นคนกำหนดกลุ่มโฟเดอร์ของแต่ละส่วนได้ด้วยตัวคุณเอง
 • View กลุ่มขั้นตอนในการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันและสามารถแยกประเภทงานประกอบเฉพาะส่วนได้

  Sheet กลุ่มขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างแผ่นงาน การกำหนดรายละเอียดของแบบการแยกประเภทงาน เช่น งานโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า งานตกแต่ง

  1. Tool Palette: หน้าต่างเครื่องมือในการเขียนชิ้นส่วน 3มิติต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผนัง พื้น ประตู หน้าต่าง รั้ว เสา ฯลฯ และในหน้าต่างนี้ยังมีคำสั่งในกลุ่มมาตรฐานการเขียนแบบบ้าน เช่น การตัด Section, Plan View, การทำแบบขยาย Detail

  1. Properties Palette: หน้าต่างสำหรับกำหนดและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นงาน เช่น ความกว้างของประตู ความสูง, ความหนาของผนัง

  1. Shortcut Menu: หน้าต่างรวมคำสั่งลัดต่างๆ หน้าต่างนี้เปิดโดยการคลิกขวา และใช้สำหรับการปรับแก้ชิ้นงาน สามมิติ

  1. Open Drawing Menu: ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างของกลุ่มคำสั่ง คุณสมบัติของแบบ, การตั้งค่าหน่วยกำหนดขนาด, การแสดงผลของหน้าต่างทำงาน, การลิงค์ชิ้นงานไปที่ VIZ Render เพื่อทำการเรนเดอร์ภาพ

  1. Drawing Window Staus Bar: หน้าต่างแสดงสถานะของสเกล และสามารถปรับเปลี่ยนได้

  อย่างคร่าวๆนะครับแล้วคราวหน้าเดี๋ยวจะค่อยเล่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นทีละอย่างละกัน

  ที่มา   http://home3d.igetweb.com/

 • Advertisements

  คำสั่งกระทำ

  ข้อมูล

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

  Connecting to %s
  %d bloggers like this: