AutoCAD Architecture

14 05 2009

[Overview]

Autocad Architecture 2010

ใช้งานได้ง่ายและทันที กับเทคโนโลยีที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

โปรแกรม AutoCAD® Architecture เป็นโปรแกรมออกแบบให้สถาปนิกทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมและการเขียนแบบก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพโยยังสามารถใช้คำสั่งต่างของ AutoCAD ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ทำให้ทำงานได้ทันที ด้วยการเรียนรู้ที่รวดเร็วกว่า

  • ออกแบบมาสำหรับสถาปนิกโดยเฉพาะ—ทำงานกับโปรแกรมที่ใช้งานบน AutoCAD เพื่อออกแบบมาสำหรับการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
  • ทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทันที— เริ่มใช้งานได้เลย โดยการใช้โปรแกรม AutoCAD Architecture โดยการอบรมเพียงเล็กน้อย สร้างเอกสารและแบบก่อสร้าง ตารางงาน ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ทำงานได้เลย
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น— แลกเปลี่ยนรายละเอียดได้ง่ายโดยการใช้ไฟล์ที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกด้วย DWG™ file และสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องมือในการระบายสี (Rendering) ในการนำเสนอผลงานกับลูกค้าได้เสมือนจริงได้ง่าย

เหมาะสำหรับ : พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม สถาปนิก ที่ต้องการใช้ AutoCAD เป็นพื้นฐานในการทำงาน ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาก แต่ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการเขียนแบบด้วย AutoCAD ธรรมดา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกับฝ่ายขาย ทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้ตลอดเวลา

[Features]

ซอฟต์แวร์ AutoCAD Architecture 2010 เป็น AutoCAD สำหรับสถาปนิก
เพิ่มประสิทธิภาพในการาทำงานได้ทันที และสามารถปรับการทำงานให้เข้ากับระบบการทำงานของโปรปแกรมที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น

Streamlined Design Environment AutoCAD Architecture 2010

คุณสมบัติที่สำคัญใน AutoCAD Architecture ระบบการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอินเตอร์ เฟซผู้ใช้สอดคล้องกันมากขึ้นค้นหาเครื่องมือและคำสั่งที่คุณใช้งานบ่อยได้ รวดเร็วขึ้นค้นหาเครื่องมือที่ใช้น้อยครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และค้นหาคุณลักษณะใหม่ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายดายขึ้นผลที่ได้คือ ลดระยะเวลาการค้นหาผ่านเมนูและแถบเคื่องมือง จึงทำให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

Details AutoCAD Architecture 2010

รายละเอียดงานออกแบบ

ซอฟแวร์ AutoCAD Architecture จัดเตรียมไลบรารีของชิ้นส่วนรายละเอียดการออกแบบ (Detail Components) และเครื่องมือการเขียนคำอธิบายไว้ให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์คุณจึงสามารถสร้าง รายละเอียดของงานออกแบบได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอธิบายประกอบ มีความถูกต้องและตรงกันแทนที่จะเสียเวลาไปกับการทำเอกสารและการเขียนข้อความ อธิบายประกอบที่ยุ่งยาก เมื่อคุณพร้อม คุณสามารถสร้างคำอธิบาย (Keynote Legends) ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Walls.Doors.and Windows AutoCAD Architecture 2010

ผนัง ประตู และหน้าต่าง

วาด แบบและจัดทำเอกสารองค์ประกอบทั่วไปของอาคาร เช่น ผนัง ประตู และหน้าต่าง วาดแผนผังผนังที่แสดงโครงสร้างจริงแก้ไขลักษณะ และเงื่อนไขของตัวปิดส่วนปลายของผนังในระดับองค์ประกอบ เพื่อกำหนดคุณลักษณะการทำงานของผนังได้ดียิ่งขึ้น เช่น การทำมุมของผนัง ผนังเข้ามุม หรือส่วนตัดกันของผนังกั้นกันไฟ ใส่ประตูหรือหน้าต่างโดยอัตโนมัติพร้อมควบคุมทั้งหมดจะปรับตามไปด้วยโดย อัตโนมัติ สามารถใช้คำสั่ง AutoCAD ที่คุ้นเคย เช่น การลบมุมโค้ง (Fillet) และมุมตัด (Chamfer)

Sections and Elevations AutoCAD Architecture 2010

พื้นที่ว่าง

ติดป้ายห้อง (tag) ทุกห้องพร้อมพื้นที่ห้องลงในแบบอัตโนมัติขนาดของพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงตามการ ปรับเปลี่ยนขอบเขตห้องป้ายห้องและพื้นที่จะถูกปรับใหม่ตามไปด้วย ทำให้ยังคงรักษาความถูกต้องของเอกสารไว้
รูปตัดและรูปด้าน
สร้างรูปตัดและรูปด้านแบบสองมิติพร้อมลวดลาย (Hatching) วัสดุองค์ประกอบจากแปลนพื้นโดยตรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ก็สามารถปรับแก้ภาพกราฟิกรูปตัดและรูปด้านตามการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด โดยยังคงรักษาเลเยอร์ สีประเภทเส้น และคุณสมบัติอื่นๆไว้
หากคุณเป็นสถาปนิกที่รู้จักซอฟต์แวร์ AutoCAD อยู่แล้ว คุณสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ AutoCAD Architecture ในการสร้างแบบวาด การจะจัดทำเอกสารและตาราง Schedules ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาเรียนรู้เพียงสั้นๆ AutoCAD Architecture สร้างขึ้นด้วยแนวคิดได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพ ขณะทำงาน คุณจะพบคุณสมบัติใหม่และเป็นประโยชน์ ที่สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันที
การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
ใช้การออกแบบและข้อมูลโครงสร้างการ ร่วมกับลูกค้าและสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ใช้เครื่องมือการสร้างภาพสมจริงที่ผนวกรวมไว้ในโปรแกรมเพื่อสร้างภาพการออก แบบตามบริษัทในสภาพแวดล้อมจริง สำหรับสื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ไว้วางใจเทคโนโลยี DWG ชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนร่วมงาน เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบใครงการโดยการใช้งานในรูปแบบ DWF หรือ  DWFx ได้โดยตรง และแลกเปลี่ยนไฟล์กับวิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรระบบท่อ และวิศวกรโครงสร้างที่ใช้โปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ ที่มีโปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรมฐาน

พลังของประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น
เรียกใช้ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ AutoCAD พร้อมเครื่องมือที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการวาดแบบ การออกแบบ การทำงานร่วมกัน และการจัดทำเอาสารทางด้านสถาปัตยกรรม

Scheduling AutoCAD Architecture 2010

ตารางรายงาน (Scheduling)

คุณ สามารถปรับแต่งรูปแบบตารางรายงานให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท หรือสร้างตารางงานใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อทำการคำนวณตามที่ต้องการได้อย่างง่าย ดาย เนื่องจากตารางรายงานจะเชื่อมโยงกับการออกแบบของคุณโดยตรง คุณจึงสามารถปรับปรุงรายงานตามการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยการคลิกเพียง ปุ่มเดียว

Dimensioning AutoCAD Architecture 2010

การแสดงภาพเสมือนจริง (Rendering)

สร้าง งานออกแบบให้มีชีวิตเพื่อนำเสนองานออกแบบในขั้นตอนต่างๆ แก่ลูกค้าด้วยการสร้างภาพเสมือนจริง ความสามารถในการสร้างภาพเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ถูกรวมไว้ในขั้นตอนการทำงานของ AutoCAD Architecture สร้างความโดดเด่นให้กับการนำเสนอของคุณ โดยสื่อสารด้วยภาพที่สมจริงเพื่อสื่อข้อมูลการออกแบบได้อย่างชัดเจน
การกำนดระยะ (Dimensioning)
ด้วยการยืดหยุ่นที่มากขึ้นใน AutoCAD Architecture คุณสามารถกำหนดระยะผนังและองค์ประกอบทั้งหมด รวมทั้งเส้นกึ่งกลางและผิวฉาบกำแพงตามมาตรฐานการกำหนดระยะของคุณและเนื่อง จากการกำหนดระยะสัมพันธ์กันกับแบบวาด ข้อมูลระยะจะถูกปรับปรุงทุกครั้งที่ การออกแบบของคุณมีการเปลี่ยนแปลงช่วยขจัดความน่าเบื่อของการแก้ไขแบบด้วยตน เองจำนวนมากได้

Drawing Compare AutoCAD Architecture 2010

การเปรียบเทียบแบบ

การ เปรียบเทียบแบบนี้เป็นคุณสมบัติที่ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกัน โดยใช้การแสดงผลแบบรหัสสีเพื่อแสดงรายการต่างๆ บนแบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลบโดยสมาชิกรายอื่นของทีมออกแบบ ทั้งยังสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เช่น รูปแบบ (Style) อัตราการทนไฟ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ภาพกราฟิก ได้เช่นกัน เมื่อใช้ร่วมกับคุณสมบัติการเพิ่มคำอธิบาย เช่น เมฆการแก้ไข (Revision Cloud) การเปรียบเทียบแบบช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมออกแบบทำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

AutoCAD Revit   AutoCAD Architecture 2010

AutoCAD Revit Architecture Suite

เพิ่มความยืดหยุ่นและประโยชน์ใช้งานสูงสุด
ด้วยการรวมโปรแกรมซอฟต์แวร์ AutoCAD,AutoCAD Architecture และ Autodesk Revit Architecture เข้าเป็นชุดโปรแกรมเดียวกันที่มากด้วยประสิทธิภาพโปรแกรม AutoCAD Revit Architecture Suite จึงช่วยให้คุณสามารถปรับระบบการทำงานของคุณไปสู่การทำงานแบบโมเดลข้อมูลราย ละเอียดอาคาร
(BIM-Building lnformation Modeling) พร้องกับหารฝึกอบรมและข้อมูลการออกแบบอีกด้วย Autodesk Revit Architecture ที่สร้างขึ้นเพื่อการโมเดลข้อมูลรายละเอียดอาคาร (BIM) ช่วยให้คุณมีความสามารถและได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยให้คุณทำงานออกแบบที่สร้างสรรค์ได้รวดเร็วขึ้นสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้าง การออกแบบที่ยั่งยืน (Sustainable Design) และจัดทำเอกสารแบบที่สอดคล้องและถูกต้องตรงกันได้โดยอัตโนมัติ สนับสนุนการทำงานต่อเนื่องทั้งใน AutoCAD หรือ AutoCAD Architecture และสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การโมเดลข้อมูลรายละเอียดอาคาร (BIM) ด้วย Autodesk Revit Architecture ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เรื่องราวความสำเร็จของ
AutoCAD®  Architecture
Whitney Architects,lnc.
Whitney Architects,lnc. เป็นบริษัทสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ให้บริการทางเทคนิคและการออกแบบที่หลากหลายแก่บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรบริการทางการเงิน และผู้ให้บริการด้านที่พักมาตั้งแต่ปี 1984 บริษัท Whitney พัฒนาการใช้ซอฟต์แวร์  AutoCAD Architecture เพื่อให้สามารถให้บบิการที่ผสมผสานงานต่างๆเหล่านี้ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนเปลี่ยนมาใช้ AutoCAD Architecture บริษัท Whitney ประสบความยุ่งยากในการใช้ไฟล์ร่วมกันกับบริษัทที่ปรึกษา และต้องขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ขาย CAD รุ่นก่อนหน้าอย่างมาก นอกจากนี้  Stephen Bures  ประธานบริษัท Whitney Architects ยังเล่าว่า “เราประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ พวกเขาคุ้นเคยกับ AutoCAD แต่ไม่มีใครมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม CAD รุ่นก่อนๆส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้ของเราต่ำมากในขณะที่มีค่าใช้จ่าย ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหานี้เองเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เราตัดสินใจ เปลี่ยนแปลง”
ตั้งแต่ได้นำซอฟต์แวร์มาใช้ บริษัท Whitney สามารถทำโครงการก่อสร้างที่สำคัญกว่า 600 โครงการได้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าลูกต้องมากกว่าเทียบกับเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ CAD รุ่นก่อน  Bures  เล่าว่า “ทันทีที่นำ  AutoCAD Architecture มาใช้ ช่วยให้เราประหยัดเวลาการออกแบบและเขียนแบบได้ถึง 35 เปอร์เซ็นต์”
นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการทำงานร่วม กันกับวิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรระบบท่อและ วิศวกรโครงสร้าง และบริษัทที่ปรึกษาอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Bures  เล่าว่า “การวาดแบบของเราทำได้ดีขึ้นด้วย AutoCAD Architecture ไม่ใช่เฉพาะแต่กระบวนการควบคุมภาพที่ทำได้ง่ายขึ้นแต่ยังรวมถึงการติดต่อกับ บริษัทที่ปรึกษาและลูกค้าของเราที่ง่ายขึ้นและตรงประเด็นมากขึ้น ส่งผลให้เราประหยัดเวลาการทำโครงการได้มาก”
[Gallery]

Kasian Architecture Interior Design & Planning

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: