AutoCAD Revit MEP

14 05 2009

[Overview]

AutoCAD Revit MEP 2010 Suite

เพิ่มผลผลิต แม่นยำ และประสานงาน ตั้งแต่การออกแบบแนวความคิด จนถึง แบบก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม AutoCAD® Revit® MEP Suite โซลูชั่นการออกแบบอาคารและแบบก่อสร้าง สำหรับ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรงานท่อ (MEP-Mechanical,electrical and plumbing)

ทางเลือกที่ลงตัวและยืดหยุ่น(Flexibility)

AutoCAD Revit MEP Suite ช่วยให้บริษัทออกแบบ ก่อสร้างด้าน MEP รองรับการสถาพการทำงานที่ลูกค้าต้องการได้เป็นอย่างดี ทั้ง วิศวกรงานระบบ สถาปนิก บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของอาคาร

  • สามารถที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
  • ชนะงานประมูลได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถเพิ่มการสื่อสารกับลูกค้าได้ดีขึ้น
  • เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้ BIM (building information modeling) ได้ทันที เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและโอกาสผิดพลาดลง และเพื่อให้ลูกค้าพึ่งพอใจสูงสุด
  • เพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบ MEP design และขบวนการแบบก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม AutoCAD® MEP เพิ่มการลื่นไหลขบวนการทำงานให้ดีกว่าแบบเดิม ตัดสินใจได้ดีขึ้นและแม่นยำขึ้น

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย ทูพลัส ซอฟท์ฯ

[Features]

Revit® MEP software, the building information modeling design and documentation solution for MEP engineering, has several key features.

Sustainable Design Support
Revit MEP provides integrated heating and cooling loads analysis tools to help you perform energy analysis, evaluate system loads, and produce heating and cooling load reports for a project. Provide optimal systems design with the same building information model, with realistic, real-time design scenarios aiding better decision-making support. Revit MEP with Integrated Environmental Solutions (IES) helps to minimize design errors and better define your project’s overall sustainability strategy. Take full advantage of the data-rich Revit MEP model to support better decision making through integrated building performance analysis tools. Revit MEP also supports green building extensible markup language (gbXML), containing information for spaces and zones as well as lighting fixture element data. Export the gbXML file for use with a third-party analysis application for calculating loads. Create high-performance, sustainable buildings with extensive analysis of heating and cooling load, LEED daylighting, thermal energy, and more.

Duct and Pipe Sizing/Pressure Calculations
Built-in calculators make it possible to perform sizing and pressure loss calculations according to industry-standard methods and specifications, including the American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) fitting loss database. System sizing tools instantly update the size and design parameters of duct and pipe elements, without the need for file exchanges or third-party applications. Select a dynamic sizing method for the ductwork and piping systems in your plans using Duct Sizing and Pipe Sizing tools. Use the friction, velocity, static regain, or equal friction sizing method for duct sizing. Use the velocity or friction method for pipe sizing.

Duct and Pipe System Modeling
Intuitive layout tools enable easy model modifications. As always, Revit MEP automatically updates your model views and sheets, helping to maintain document and project consistency. Create HVAC systems with mechanical functionality providing 3D modeling for ductwork and piping. Easily modify the model by dragging design elements on the screen in almost any view. Modeling can also be done in both section and elevation views. All model views and sheets update automatically whenever a change is made anywhere for accurate, coordinated designs and documents at all times.

HVAC/Electrical Space Design
Communicate design intent visually with room color-fill plans that facilitate client validation of design reviews and criteria. All revisions and alterations to color-fill plans are updated automatically across your model. Create any number of schemes, and maintain consistency for the duration of your project. Three-dimensional modeling for ductwork and piping enables you to create HVAC systems that can be clearly shown using customer color schemes for design airflow, actual airflow, mechanical zones, and more. Create electrical color schemes for power loads, lighting per area, and more. With color schemes, deciphering spreadsheets and using colored pencils on printed plans are no longer necessary.

System Inspector (Critical Path)
Quickly identify and adjust high pressure loss areas in your system, enhancing economy and efficiency. Interactively modify fittings, shape, or configuration, and instantly see the updated static pressure loss and changes to flow properties. Revit MEP displays the critical flow path for branches, main trunks, or entire systems.

Auto-Route Duct
Easily route and constrain complex duct runs between any two points. Choose from multiple path options to determine the best path for your design. Connection preferences and fitting selections are used to determine the routing path. Automatic routing alleviates tedious layout tasks and allows time for more detailed design and analysis.

Lighting and Power Circuitry
Use circuits to track loads, monitor attached devices, and verify circuit lengths. Define wire types, voltage ranges, distribution systems, and demand factors to prevent overloads and mismatched voltages. Accurately calculate the estimated demand loads on feeders and panels to size equipment quickly and efficiently. Using circuits to track loads, number of devices, and circuit lengths helps to minimize errors in the electrical design.

Auto-Wire Circuits
Automatic wiring of lighting fixtures and receptacles includes the home-run to the panel assigned to those electrical devices. Automated wire path layout tools provide path options, enabling you to choose appropriate routing for annotation. Also show multiple circuits on the home-run to help ensure accuracy of the design. Annotating construction documents is not only easy, but accurate.

Panel Schedules
Automatically create electrical panel schedules in your designs. Balance loads or change circuits for a device through panel schedules. Easily edit the panel circuits through a built-in panel circuit editor. Panel schedules can be formatted to meet company standards. Benefit from multiple panel schedules and the ability to change electrical devices directly in the panel schedule.

Lighting Calculations
Zonal cavity estimation automatically calculates room lighting levels. Set room surface reflectivity values, attach industry-standard Illuminating Engineering Society data files, and define workplane heights for automatic calculation of average illumination.

Voltage Drops and Derating Factors
Identify voltage drops and apply derating factors as you design, enhancing your design data with crucial engineering information. Evaluating the best electrical system for the design is a key benefit of Revit MEP.

Plumbing System Modeling
Complete 3D parametric modeling of system layout automatically places all risers and drops according to the plumbing system design. Changes are automatically updated across your designs and views. Benefit from accurate and coordinated plumbing designs and construction documentation at all times.

Sloped Pipe and Invert Elevations
Model sloped piping for all plumbing systems according to industry code. Easily define the rise over run, and lay out your plumbing design. Calculation is automatic and slope propagation is a breeze when applying a slope to a run of multiple pipe selections through fittings. Invert elevations and tag them at the ends of pipe runs, minimizing guesswork and manual calculations typical of sloped pipe.

Fire Protection System Modeling
Intuitive layout tools enable easy layout of fire protection systems. Create fire protection systems as logical entities to facilitate specifying parameters for sizing components. Create a fire protection system by placing sprinklers in a project and assigning them to a system. Then, using automated layout tools, determine the best routing for the piping that connects the system components. Fire protection plans are easy to create and allow for coordination with mechanical, electrical, and plumbing systems.

Interference Checking
Coordinate major building elements and systems during design, avoiding collisions between elements and reducing the risk of construction cost overruns. Choose which building elements to check for interference, whether duct and structural beams, or lighting fixtures and diffusers. Revit MEP automatically generates a report with the ability to zoom into the area of interference for easy clash resolution.

Bidirectional Associativity
A change anywhere is a change everywhere. Storing your information in a single, consistent database helps to ensure that your entire model is always up-to-date. Parametric technology automatically manages all change propagation and keeps your project on track. The ability to change a schedule and automatically update the model is a key benefit of Revit MEP.

Parametric Components
Parametric Components offer open, graphical systems for design thinking and precisely detailed design intent. Use Parametric Components for your most elaborate mechanical, electrical, and plumbing engineering assemblies, with no need for programming languages or software coding.

Construction Documentation
Automatically generate plan, section, elevation, detail, and schedule views that precisely reflect design information. Synchronized model views from a common database enable consistent, coordinated change management. Benefit from more accurate, coordinated construction documents that BIM provides for the mechanical, electrical, and plumbing design team.

Automatic Sheet Drawing References
Sections, elevations, and call-out references are more accurate, while all data, graphics, details, schedules, drawings, and sheets in the drawing set are current and coordinated. No longer spend hours coordinating sheet sets: Revit MEP helps automates the process with ease.

System Browser
Easily perform model continuity checks on defined system types, quickly see unbalanced loads, and identify orphaned elements not connected to systems. Help to ensure that all MEP system elements are connected and contributing to system load requirements for accurate sizing. Revit MEP gives engineers confidence that the mechanical, electrical, and plumbing systems designs are complete.

DWG/DWF/DXF/DGN Support
Native support for DWG™, DWF™, DXF™, and DGN formats help ensure fully compatible data exchange. The ability to import, export, and link data with the industry-leading DWG format makes Revit MEP one of the best coordination and collaboration solutions available.

Worksharing
Revit MEP worksharing distributes the power of the parametric modeling environment across the project team. Worksharing provides a complete range of collaboration modes, from entirely on-the-fly, simultaneous access to the shared model, through the formal division of the project into discrete shared units, to complete separation of project elements or systems into individually managed linked models. Design teams can effectively collaborate and interact based on workflow and project requirements through worksharing.

Rendering
Building designs are often presented to clients in the form of rendered, photorealistic images. Revit MEP renders 3D project views with various effects, such as lights, plants, decals, and people. Add sunlight to an interior scene of the model for radiosity solutions. Select families with transparent materials as daylight sources. Revit MEP enables clients to see the building systems design before it is built through photorealistic images.

Publish to Autodesk Buzzsaw
Publish to Autodesk® Buzzsaw® functionality enables team members to seamlessly upload Revit MEP files to a predetermined Buzzsaw project site. With the addition of default template assignments, you can assign properties to a view and set those properties back to their original state before project publication or printing.

[Gallery]

Affiliated Engineers

Reinbold Engineering Group
John Noad (Building Environment) Limited
Kharafi National

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://twoplussoft.com/


Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: