Autodesk Robot Structural Analysis

14 05 2009

[Overview]

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010

Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2009 (ชื่อเดิม Robot Millennium) เป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 2 และ 3 มิติด้วยวิธี Finite Element Method ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์แบบขั้นสูงสามารถวิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่และซับ ซ้อนได้แม่นยำและรวดเร็ว สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้หลากหลายประเภท ทั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม้ และ อลูมิเนียม ซึ่งสามารถออกแบบอาคารใช้วัสดุผสมกันได้ Robot Miillennium เป็นโปรแกรมโซลูชั่นสำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้างแบบครบวงจร สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆใน Autodesk ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่งานโมเดลาคาร วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างและการเขียนแบบขยายโครงสร้าง

Autodesk Robot Structural Analysis Professional สามารถวิเคราะห์ได้ไม่จำกัดจำนวนโครงสร้าง (Unlimited Members) และไม่จำกัดจำนวนน้ำหนักกระทำ (Unlimited Load Cases)สามารถวิเคราะห์น้ำหนักกระทำแบบคงที่  แบบจร และแบบ Dynamics Dynamics – modal, seismic, response spectra, time history, frequency/impulse response,  Nonlinearity – elasto plastic definition for bars (Material Nonlinearity), P-delta effects (Large Displacement Theory), geometric Nonlinearity (incremental – Full & Modified Newton Raphson, Direct Iteration, Arc Length) , Influence Line

ซึ่งโปรแกรมมีหน้าที่หลักดังนี้

 • สร้างโมเดลโครงสร้าง (Structural Modeling)
 • วิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)
 • ออกแบบโครงสร้าง (Structural Design)
 • ออกแบบพื้นคอนกรีต (Flat Plate Design)
 • ออกแบบลวดขึง (Cable Design)
 • ออกแบบหน้าตัด (Section Wizard)
 • เขียนแบบขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบง่าย (RC Detaling)
 • คำนวณโครงสร้างระหว่างการก่อสร้าง (Stage Construction)
 • ออกแบบจุดต่อ (Connection Design)
 • ถอดปริมาณวัสดุโครงสร้าง (Estimation)

มาตรฐานการออกแบบ (Design Code) โปรแกรมสามารถรองรับกับมาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง  หลักได้เกือบทุกมาตราฐานทั่วโลก เช่น AIC,AISC,BS,DIN ,EC, Japanese, Chinese

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานระดับนานชาติ สามารถเลือกหน้าจอและรายงานเป็นภาษาต่างๆได้ เช่น English, French, Spanish, German, Chinese, Japanese…และมีรายงานเป็นภาษาไทยด้วย

Autodesk Robot Structural Analysis สามารถให้ผู้ใช้กำหนดมาตรฐานในการออกแบบไว้ได้เอง เพื่อให้ไม่ต้องมากำหนดมาตรฐานใหม่เองทุกครั้งในการใช้งาน วิศวกรสามารถเลือกหน่วยในการโมเดลอาคาร วิเคราะห์ คำนวณ และรายงานได้ตามต้องการสามารถผสมหน่วยคนละมาตรฐานได้ เช่น ป้อนระยะเป็น เมตร หน้าตัดโครงสร้างเป็น ซม. หน้าตัดเหล็กเป็น มม. แรงกระทำ เป็น Kg/m2 ทั้งหมดนี้ไม่ต้องแปลงหน่วยอีกต่อไปให้ยุ่งยาก และวิศวกรยังสามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยช่วงใดก็ได้ โปรแกรมจะปรับปรุงให้เองอัตโนมัติ

โปรแกรมสามารถต่อเชื่อมกับโปรแกรมอื่นๆได้หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างงต่อเนื่องและราบรื่น เช่น

 • การส่งเข้าออก (Import/Export) สามารถ ส่งไฟล์เข้าและออกกับโปรแกรมวิเคราะห์ทั่วไปได้ เช่น SAP2000,Staad.Pro,Ansys,CIS/2,DXF เป็นต้น และแน่นอนที่สุด สามารถทำงานร่วมกับ Revit Series ได้เป็นอย่างดี เช่น Revit Architecture ,Revit Structure,Revit MEP เป็นต้น
 • IFC (Industrial Foundation Class) สำหรับการเชื่อมโยงทั้งรูปทรงและข้อมูลของเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling)
 • Cut and Paste ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งไฟล์ร่วมกับ Microsoft ได้ง่ายดายโดย การ Cut and Paste
 • ROS (Robot Open Standard) ด้วยเทคโนโลยี .net ของ Microsoft เพื่อให้สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆได้

Autodesk Robot Structural Analysis Professional เหมาะสำหรับการออกแบบโครงสร้าง :

 • อาคารสูง – สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสาธารณะขนาดใหญ่
 • โรงงาน – โรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน , Offshoe
 • อาคารที่พักอาศัย – บ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮาส์
 • พื้นคสล. – พื้นคอนกรีตคสล.ไร้คาน (Flat Plate)
 • สะพาน – สะพานลอย สะพานแขวน สะพานคอนกรีต สะพานเหล็ก
 • บ่อ – บ่อพักน้ำคสล. บำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ
 • ถัง – ถังแรงดัน กังเก็บสินค้าการเกษตร
 • เขื่อน ฝาย ประตูปิดเปิดน้ำ
 • ป้ายโฆษณา
 • โครงเหล็ก – โครงถักหลังคา, Space Truss, Space Frame , Tower
 • งานเครื่องกล
 • อื่นๆ

[Features]

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2009 โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขั้นสูง

Autodesk Robot Structural Analysis Professional เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแบบ 2 และ 3 มิติ ด้วยวิธี Finite Element Method ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง โดยสามารถออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ไม้ และอลูมิเนียม สามารถทำงานได้ครบวงจรในโปรแกรมเดียว ตั้งแต่ การโมเดลอาคาร การวิเคราะห์อาคาร การออกแบบอาคารเขียนแบบขยายโครงสร้างคสล.อัตโนมัติ(Drawing) การออกแบบโครงสร้างที่มีหน้าตัดพิเศษ(Section Design) การออกแบบจุดต่อ (Connection Design) การประมาณราคา (Estimating) ฯลฯ  Robot Millennium สามารถดึงไฟล์โมเดลสถาปัตยกรรม 3 มิติ จากโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม เช่น AutoCAD Revit Architecture,Ravit Structure,AutoCAD หรือโปรแกรมอื่นๆที่รองรับมาตรฐาน IFC Technology เพื่อนำไฟล์มาใช้งานต่อได้ทันที โดยวิศวกรไม่ต้องโมเดลใหม่

Robot Millennium สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆในโปรแกรมชุด ROBOT Office เพื่อนำไฟล์โมเดลไปเขียนแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เขียนแบบขยายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัด รูปด้าน รูปแปลนอาคาร การออกแบบชิ้นส่วนอาคารพิเศษเพิ่มได้ โดยสามารถเชื่อต่อข้อมูลได้แบบ 2 ทาง
Robot Millennium เป็นโปรแกรมเดียวในโลก ที่ออกแบบและพัฒนามาสำหรับวิศวกรโครงสร้างมืออาชีพโดยเฉพาะ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสัมยและนิยมใช้กันทั่วโลกทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ไฟล์งานร่วมกันได้ทั้งหมด ตั้งแต่สถาปนิก วิศวกร ช่างเขียนแบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดเวลาในการทำงาน

โมเดลโครงสร้าง (Structural Modeling)

 • โมเดลโครงสร้าง 3 มิติได้แก่
  • โครงสร้างมาตรฐานใน Library ที่มีมากับโปรแกรม เช่น Truss, อาคารโรงงาน,Silo เป็นต้น
  • สร้างพิกัด x,y,z, ของ Nodes ใน Excel แล้วเอามาวางไว้ใน Robot Millennium
  • Import มาจากไฟล์โปรแกรมอื่นเช่น  AutoCAD, ArchiACAD, Autodesk,Ravit Structure,ANSYS,Staad,SAP,ETAB ฯลฯ
  • รวมไฟล์โครงสร้างย่อยหลายๆไฟล์ที่แยกโมเดลโดยวิศวกรหลายคนมารวมกันเป็นโครงสร้างใหญ่โครงสร้างเดียวได้

 • ปรับแกน Local axis ของ 1D/2D/3D Elements ให้สอดคล้องกับแกน x,y,z ของ Global axis ของโครงสร้างเพื่อเลือกทิศทาง Load ที่จะใส่ หรือดูแรงลัพธ์(Moment,Shear) ที่กระทำต่อ Member นั้นๆ ในทิศทาง (Strip) ที่ต้องการออกแบบได้

 • มีระบบ Layer เหมือน  AutoCAD
 • แก้ไขคุณสมบัติต่างๆของ Member ใดๆ เช่น ขนาดหน้าตัด/ประเภทวัสดุ/Support/Load จากตารางขณะโมเดลได้ทันที หรือแก้ไขโดยคลิกขวา

 • สร้าง Plate/Shell ได้ง่าย
 • แก้ไข เช่น เปลี่ยนขนาด ,  เจาะช่องเปิด , ปิดช่องเปิด , ย้ายช่องเปิด  ปรับ Load ที่ Mesh ไปแล้วได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องโมเดลใหม่ และเจาะรูคานคอนกรีตได้

 • มีหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ W,I,C,U,L ที่ใช้งานในประเทศไทยและทั่วโลก
 • ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าตัดคอนกรีต/เหล็กรูปร่างต่างๆแล้ว Save ไว้เพื่อเรียกใช้งานภายหลัง พร้อมคำนวณค่า A,I,r,S,Z ให้อัตโนมัติ

 • แบ่ง Mesh ของ Plate/Shell ให้เองโดยผู้ใช้สามารถปรับความละเอียดของ Mesh และเลือกชนิดของ Element ย่อยได้ตามต้องการ

 • วิเคราะห์ โดยคิดน้ำหนัก Cable ให้และกำหนดแรงกระทำและแสดง Deflection ที่เกิดขึ้นต่อ Cable ได้เป็นช่วงๆ รวมถึงสามารถออกแบบ Cable     ตามแรงที่กำหนด/Elongation/Stress/Length พร้อมแสดงสีของ Cable ในช่วงที่พิจารณาเป็นส่วนๆไป
 • รวม Node ที่ซ้อนกัน/ใกล้กัน ให้เป็น Node เดียวกันและกำจัด Node ที่ลอยนอกโครงสร้างโดยอัตโนมัติ
 • วิเคราะห์โครงสร้างให้มีพฤติกรรมการรับแรงตามที่โมเดลจริง
  • โมเดลพื้นของอาคารให้เป็น Rigid links
  • Off set หลัง/ท้องคานให้เสมอกับหัวเสาหรือให้วางบนพื้นและระบุลักษณะให้ตรงจุดพาดถ่ายแรงได้
  • กำหนดให้ Bars บน Elastic ground ในการ Uplift ได้
 • โมเดล  Rigid links เชื่อม Node ระหว่าง Panel อัตโนมัติ
 • Release แบบ Elastic/Non-linear ได้

วิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)

1.  วิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูงแบบ

 • Linear/Nonlinear Static Analysis
 • Modal  Analysis
 • Spectral Analysis
 • Seismic Analysis
 • Time history analysis
 • Push over analysis
 • Elasto plastic analysis
 • P-Delta Analysis
 • Plane stress/Plane strain
 • Buckling Analysis
 • วิเคราะห็แรงจากแผ่นดินไหวทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
 • วิเคราะห์โครงสร้างเป็นช่วงๆ (Phases) ตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้างจริง (Contruction Stage)
 • วิเคราะห์ Member ที่รับแรงขนาดเท่ากันออกแบบให้มีหน้าตัดเหมือนกัน (Global Analysis-Bar)
 • วิเคราะห์โครงสร้างย่อยแล้ว Save กลับเข้ามารวมกับโครงสร้างใหญ่ได้ (Sub-structure Analysis)

2. รูปแบบแรงกระทำ (Loads)

 • คิดน้ำหนักโครงสร้างอัตโนมัติ (Automatic Self-Weight)
 • Bar load จาก 3D Object
 • Wind load on 2D/3D ทุกทิศทาง
 • Wind load on Tower (แรงกระทำต่อเสาสายส่งไฟฟ้าตาม EIA)
 • Moving load
 • Soil Pressure และ Hydrostatic Pressure
 • คิดผลของอุณหภูมิ และการเคลื่อนตัวของ Support
 • Load เอียง, Load ระหว่าง Node
 • สร้าง Load Combination แรงแผ่นดินไหวแบบ CQC,SRSS,2SM,10%
 • Tributary Area Load ถ่ายแรงพื้นสำเร็จทั้งทางสั้นและทางยาวได้พร้อม    แปลง Load จากพื้นลงคานให้เลยหรือวิเคราะห์เป็นพื้นหล่อในที่ได้

3. รูปแบบจุดรองรับ (Supports)

 • Rigid Supports (งานทั่วไป)
 • Elastic Supports โดยกำหนดค่าจากการทดสอบคุณสมบัติชั้นดินเช่น       Unit Weight,Friction Angle,Cohesion,Consolidate Coeff,และเก็บเป็นไฟล์เฉพาะงานที่ออกแบบไว้ใช้ภายหลังได้
 • Damping Supports (งานแผ่นดินไหว)
 • Non Linear Supports
 • สร้าง Supports ให้ Fixed หรือ Rieleased ในทิศทางของผู้ใช้เองตามการก่อสร้างจริง
 • Friction Supports

4. การแสดงผลการวิเคราะห์ (Results)

 • แสดงผล Reaction,Moment,Shear,Axial,Torsion,
 • Displacement,Stressesฯลฯ เป็นไดอะแกรมและตารางพร้อมค่าตัวเลขที่ได้บนโครงสร้างเลย
 • มี ระบบ Filter ให้เลือก Envelop ผลการคำนวณ (เพื่อเอาตัวแทนค่าแรง Max,Min) เฉพาะ Node/Member/Load case ใน group ของ Member ใดๆไปออกแบบ
 • เมื่อแก้ไขงานแล้วลืมคำนวณผลใหม่อีกครั้งโปรแกรมจะเตือนทันทีเพื่อไม่ให้ใช้ผลคำนวณอันเก่า
 • เลือกแนว (Strip) แสดง Diagram ค่าแรงภายในของ Plate,Shell,Wall ในทิศทางใดๆ

ออกแบบโครงสร้าง (Structural Design)

1. ออกแบบโดยใช้หน้าตัดที่มีอยู่แล้วหรือใช้หน้าตัดที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยผู้ ใช้เองซึ่งง่ายในการเรียกใช้งานและแก้ไขเพราะเก็บข้อมูลหน้าตัดในรูปแบบฐาน ข้อมูลของ MS Access ได้แก่1. ออกแบบโดยใช้หน้าตัดที่มีอยู่แล้วหรือใช้หน้าตัดที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยผู้ ใช้เองซึ่งง่ายในการเรียกใช้งานและแก้ไขเพราะเก็บข้อมูลหน้าตัดในรูปแบบฐาน ข้อมูลของ MS Access ได้แก่1. ออกแบบโดยใช้หน้าตัดที่มีอยู่แล้วหรือใช้หน้าตัดที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยผู้ ใช้เองซึ่งง่ายในการเรียกใช้งานและแก้ไขเพราะเก็บข้อมูลหน้าตัดในรูปแบบฐาน ข้อมูลของ MS Access ได้แก่

คานคอนกรีต

 • หน้าตัดสี่เหลี่ยม ตัวไอ ตัวที พร้อมการเสริมเหล็กอัตโนมัติ
 • เลือกขนาด,ชนิด (RB, DB) เกรด (SD 30, 40, 50 และ SR 24) เหล็กเสริมและเหล็กปลอกตาม มอก.
 • ออกแบบเสริมเหล็ก คานเจาะรู คานเอียง คานลดระดับ คานขอบ
 • เปลี่ยน Strength concrete และ Yield stress ของเหล็กเสริมพร้อมขนาดและรูปแบบการงอได้ในขณะที่ทำการออกแบบ

เสาคอนกรีต

 • ออกแบบเสาสี่เหลี่ยม, กลม, หกเหลี่ยม, ตัวแอล พร้อมการเสริมเหล็กอัตโนมัติ
 • เลือกขนาด,ชนิด (RB, DB) เกรด (SD 30, 40, 50 และ SR 24) เหล็กเสริมและเหล็กปลอกตาม มอก.
 • แสดง Interaction Diagram ของเสาที่เสริมเหล็กตามที่ออกแบบไว้แบบ 3 มิติ
 • คิด Stiffness เสาตามคุณสมบัติของคานที่มาต่อ


พื้นคอนกรีต

 • ออกแบบพื้นรูปร่างต่างๆรวมถึงพื้นที่เจาะช่องเปิดพร้อมการเสริมเหล็กอัตโนมัติ
 • เลือกขนาด,ชนิด (RB, DB) เกรด (SD 30, 40, 50 และ SR 24) เหล็กเสริม ตาม มอก.
 • เลือกทิศทางหลักการเสริมเหล็กในพื้นตามทางสั้นหรือยาว
 • เสริมเหล็ก Minimum ให้อัตโนมัติ (Temp.Stel)
 • กำหนดแผ่นพื้นให้มีความหนาแตกต่างกันได้ในแผ่นเดียวกัน
 • เลือกออกแบบ Plate เฉพาะชิ้นที่ต้องการ ลดเวลาคำนวณ

เหล็กรูปพรรณ

 • หน้าตัดมาตรฐานได้แก่ WF, H , I,C , U, L , Pipe,Tube ฯลฯ
 • หน้าตัดแบบ Tapered Section และ Compound Section
 • หน้าตัดที่สร้างเองจาก Plate ความหนาต่างๆเช่น Plate Girder
 • หน้าตัดที่ผู้ใช้กำหนดค่าตัวเลขเลย เช่น A,I
 • เหล็กรูปพรรณเลือกเกรดได้ตาม มอก. (Fe24,Fe30)
 • เหล็กรูปพรรณที่ตั้งค่า Yield Stress และ Ultimate Strength เอง
 • Optimize การออกแบบให้ได้หน้าตัดประเภทที่ใช้น้ำหนักเบาที่สุดและรับแรงได้ผ่านพอดี
 • Opimize การออกแบบให้ได้หน้าตัดที่มีความลึก ความกว้าง ความหนา ที่ต้องการ

จุดต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Connections Design)

 • ออกแบบ Connections โครงสร้างเหล็ก คาน เสา หรือ Truss พร้อมแบบรายละเอียด
 • เลือกรูปแบบและออกแบบ Connections ของ Member ซึ่งมาต่อกันให้เองได้ทั้งแบบใช้ Blot และแบบเชื่อม
 • ออกแบบ Connections ให้รับแรงได้สูงสุดและเลือกเปลี่ยนหน้าตัดได้ตลอดเวลา


ไม้และอลูมิเนียม
2. มาตรฐานการรออกแบบเกือบทุกๆมาตรฐานหลักๆของโลก เช่น

 • โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก – ACI 318, BS 8100, EC 2, AIJ ฯลฯ
 • โครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียม – ASD, LRFD, BS 5950, EC 3, AIJ ฯลฯ
 • มาตรฐานแรงจากแผ่นดินไหว – UBC 97, IBC 2000, EC 8, CHINESE ฯลฯ
 • ออกแบบฐานราก – ACI 318, BS 804 ฯลฯ
 • Connection เหล็ก – ASD และ LRFD (ใน ESOP),EC 3 ฯลฯ
 • โครงสร้างเสาสายส่ง – EIA ฯลฯ
 • โครงสร้างไม้ – EC 5 ฯลฯ
 • มาตรฐานแรงเคลื่อนที่ – AASHO,CPC ฯลฯ


3. ใช้ร่วมกับโปรแกรม ESOP Thai Edition ดึงผลที่วิเคราะห์จาก ROBOT Millennium มาออกแบบ คสล. ด้วยวีธี Working Stress Design ตามมาตฐาน ว.ส.ท. หรือ กทม. พร้อมรายการคำนวณเป้นภาษาไทยถูกต้อง

4. แสดงผลการคำนวณให้ตรวจสอบได้ง่ายเหมือนการคำนวณด้วยมือทีละขั้น (Hand Calculation Report) โดยเลือกแสดงรายการคำนวณแบบสมบูรณ์หรือแสดงบางส่วนที่เลือกได้ โดยเลือก Print เฉพาะค่าที่ต้องการใช้งานเท่านั้น ไม่ต้อง Print ทั้งหมดให้สิ้นเปลือง
เขียนแบบก่อสร้างอัตโนมัติ (Automatic Drawing)

 • เลือกรูแบบการเสริมเหล็กตามมาตรฐาน

 • แบบรายละเอียดการเสริมเหล็กแสดง ขนาดเหล็ก, รูปร่างการงอเหล็กเสริม, จำนวนที่ใช้, Spacing โดยออกจากตาราง Bar Cutting List พร้อมใช้หน้างานได้ทันทีและปรับ Scale ได้

 • แสดงผังการวางเหล็กเส้นและ Wire Mesh ทั้งบนและล่างในแผ่นพื้น กำแพง รวมถึงรายละเอียดในช่องเปิด

 • สร้าง Template ของผู้ใช้ได้เองตามรูปแบบแต่ละบริษัท

 • Save ไฟล์แบบรายละเอียดการเสริมเหล็กเป็น dxf แยกจากไฟล์หลัก
 • เขียนแบบเพิ่มเติมใน RCAD Reinforcement ได้

สรุปปริมาณวัสดุและราคา (Materials and Cost Estimation)

 • สรุปปริมาณวัสดุ เช่น ปริมาตรคอนกรีต, น้ำหนักเหล็ก, พื้นที่ทาสี, พื้นที่ไม้แบบ และระบุราคาต่อหน่วย โดยโปรแกรมจะแสดงราคายอดรวมให้อัตโนมัติ    เพื่อใช้ในการประมาณราคา
 • ส่งข้อมูลไปเป็นไฟล์ใน MS Excel เพื่อประกอบการประมาณราคาอื่นๆ ต่อได้

ทำรูปเล่มผลการคำนวณอัตโนมัติ (Calculation Printout)

 • ดึงรูปโมเดลโครงสร้างและ Diagram บนโครงสร้าง Link ไปยังหน้า Report โดยตรงเลย

 • ดึงตารางผลการวิเคราะห์โดยเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการ Link ไปยังหน้า Report โดยตรงเลย

 • เมื่อแก้ไขโมเดลใหม่ Report จะ Update ตารางผลวิเคราะห์ให้อัตโนมัติป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากการใช้ผลวิเคราะห์ของโมเดลเดิม

เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น (Integration)

 • รับไฟล์โมเดลสถาปัตยกรรม 3 มิติ จาก CBS Pro หรือ ArchiCAD มาวิเคราะห์โครงสร้างใน ROBOT  Millennium

 • รับส่งไฟล์โมเดลโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3 มิติ ไปเขียนแบบใน RCAD Steel

 • ส่งไฟล์โครงสร้างเพื่อไปเขียนแบบเสริมเหล็กใน RCAD Reinforcement

 • รับไฟล์ 3 มิติ จาก CBS Pro หรือ ArchiCAD  ไปเขียนรูปด้าน/รูปแปลนใน RCAD Fromwork Drawing

 • ส่งค่าแรงไปออกแบบชิ้นส่วน (Component Design) ใน ESOP

3. ใช้ร่วมกับโปรแกรม ESOP Thai Edition ดึงผลที่วิเคราะห์จาก ROBOT Millennium มาออกแบบ คสล. ด้วยวีธี Working Stress Design ตามมาตฐาน ว.ส.ท. หรือ กทม. พร้อมรายการคำนวณเป้นภาษาไทยถูกต้อง
4. แสดงผลการคำนวณให้ตรวจสอบได้ง่ายเหมือนการคำนวณด้วยมือทีละขั้น (Hand Calculation Report) โดยเลือกแสดงรายการคำนวณแบบสมบูรณ์หรือแสดงบางส่วนที่เลือกได้ โดยเลือก Print เฉพาะค่าที่ต้องการใช้งานเท่านั้น ไม่ต้อง Print ทั้งหมดให้สิ้นเปลือง

[Gellery]

โครงการที่ใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional จากทั่วโลก
BANK OF MAURITIUSPEM HQ BuildingSister towers EGEE and ADRIA - Paris, la DéfenceHabitable buildingConcordiastro PlatformRestaurant - LunchroomCAPEB Loire Atlantique HQ BuildingTower of Suscinio CastleSaint Denis swimming poolNational Rugby CenterAssembly hall for Airbus 320PavilionSupport structure of the stone archUmbrella roofTerminal 2 - International Aeroport in NiceGrandstands - Athens 2004 Olympic GamesToll gateCity of New Technologies of Information and Communication Shanghai South Railway StationRennes Cultural CenterGrandstands - Rennais StadiumZenith de Rouen CenterAssembly building for Airbus A380Dome of the Atlantis commercial center European Institute for Marine StudiesMovable grandstands - Stade de FranceSteel structure for a stageHall of Justice in GrenobleViaduct in MillauSluice - lock-gateWharf reinforcementJuscelino Kubitschek bridge - Paranoá lakeStageClimbing wall - European Championship 2002Industrial platformStr. PRAGA nr 6Building - Orange companyLibrary in NiceCuisine Centrale Building - Centre Hospitalier UniversitaireBethanies Sport CenterPedestrian Bridge Bercy TolbiacMastUmberla roofStairsSidi Adbellah Hotel Air condenserWater towerStadiumChurch spireShopping Center Les 4 TempsGlass roof of Max-Mara boutiquePyramid - temporary structure Maintenance facility hangar for airbus A380College bridgeCircusGuipavas airport terminal - BrestSt John Apostle ChurchFontreyne stadium tribune Circus roofOffice buildingNational Direction of BEAC (Banque des Etats de lPalace of JusticeIce rink in StrasbourgRailway station Guillemins
ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://twoplussoft.com/
Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: