ESOP

15 05 2009

ESOP V5.5 – Engineering Software Open Platform

ESOP เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาสำหรับการออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบอาคาร (Components Design) ซึงต้องนำข้อมูลไปกำหนดเพิ่มเติม หรือ เอาจากโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างหลัก (General Analysis and Design Software) เช่น คานหูช้าง บันไดยื่นข้างเดียว จุดต่อ ( Connection ) คานช่วงเดี่ยวแบบง่าย การตรวจสอบกำลังของชิ้นส่วนโครงสร้าง  เป็นต้น โปรแกรม ESOP ทำงานอยู่บนโปรแกรม MS Excel เพื่อให้วิศวกรสามารถใช้งานได้และทันที ไม่ต้องผ่านการอบรมในการใช้งาน สามารถปรับแก้ค่าและ พิมพ์รายงานได้ตามที่ต้องการ

ESOP มีคำสั่งช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Finite Element ในโปรแกรม ทำให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างอาคารที่มีจำนวนโครงสร้างไม่มากได้ง่าย ทั้ง 2 และ 3 มิติ พร้อมแสดงค่าแรงเป็น Stress Contour บน Excel ได้สวยงาม

ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาคำสั่งต่างๆเพิ่มเติมได้เองในโปรแกรม สำหรับการทำงานเฉพาะทางหรือที่ทำงานบ่อยๆ  ด้วยภาษา Visual Basic และ Compile โปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นโมดูลได้ หรือ เขียนคำสั่งบน MS Excel

ESOP สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Robot Millennium ได้แบบ 2 ทาง (Bi-directional Links) เพื่อดึงค่าจากผลการวิเคราะห์ในโปรแกรม Robot Millinnium มาออกแบบโครงสร้างต่อใน ESOP สำหรับชิ้นส่วนประกอบอาคาร หรือ ออกแบบโครงสร้างที่ตนเองต้องการ เช่น ดึงค่าจากโปรแกรมมาออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานของ WSD ( Working Stress Design )  แสดงรายการคำนวณเป็นภาษาไทย ทำให้สามารถยื่นรายการคำนวณกับกรุงเทพมหานครได้ทันที

ESOP เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบโครงสร้างประกอบอาคาร (Component Design) เช่น ฐานราก บันได จุดต่อ แปเหล็ก เป็นต้น มีการทำงานเบื้องต้นดังนี้

  • มีคำสั่งในการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิติแบบต่างๆแบบง่ายซึ่งมักเป็นงานที่ต้องทำซ้ำบ่อยๆ เช่น Truss , Continuous beam, Frame, Plate, Shell ได้
  • Steel Connections (US,UK)
  • การหา Section properties
  • โปรแกรมเมอร์ สามารถเขียนคำสั่งเพิ่มเติมใน ESOP เพื่อใช้งานที่ตัวเองต้องทำบ่อยๆได้ โดยนำDatabase ใน Robot Office เช่น ขนาดหน้าตัด น้ำหนัก ชั้นวัสดุ ไปใช้คำนวณ ลดความผิดพลาดจากการป้อนตัวเลข เช่น การออกแบบคาน บันได ฐานราก ด้วยวิธี WSD เพื่อใช้ยื่นรายการคำนวณต่อหน่วยงานราชการ
  • เหมาะกับบริษัทที่ต้องการสร้างรูปแบบรายการคำนวณเป็นภาษาไทยโดยยังคงใช้ Database ใน Robot Office
  • นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับโปแกรมอื่นได้ เช่น CBS Pro, ANSYS
  • ทำงานร่วมกับ MS Excel 2003 หรือใหม่กว่า

สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรม ESOP (Thai Edition) สามารถติดต่อกับ ทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้โดยตรง

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: