AutoCAD 2010

14 05 2009

[Overview]

AutoCAD 2010

AutoCAD® software โปรแกรม CAD ยอดนิยมที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก และในประเทศไทย ที่ช่วยให้คุณสามารถได้ออกแบบ มองเห็นภาพเป็น 3 มิติ และ แบบก่อสร้าง (Drawing) เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้าสรรค์ของคุณให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจได้ง่าย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง AutoCAD 2009 3D CAD software จาก Autodesk ผู้พัฒนา CAD รายใหญ่ที่สุดในโลก จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วและขึ้น ง่ายขึ้น และใช้งานกับคำสั่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

อัปเกรดโปรแกรมเป็นรุ่น AutoCAD 2009

สำหรับท่านที่ใช้  AutoCAD 2006,2007 หรือ 2008 ท่านสามารถติดต่อซื้อ Upgrade เพื่อใช้งานกับคำสั่งใหม่ๆได้ ซึ่งหากท่านซื้อ Subscription ท่านจะได้รับโปรแกรม Autodesk Impression ได้ฟรี เพื่อสามารถที่จะทำการ Rendering ภาพจากไฟล์ DWG ได้ด้วยความง่ายดายและสวยงาม

เหมาะสำหรับ : พนักงานเขียนแบบ (Draftman) สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานหน้าที่  พนักงานเขียนแบบ AutoCAD เขียนแบบ CAD Drafting เขียนแบบ Shop Drawing/ As Built Drawing เขียนแบบโครงสร้าง เขียนแบบสถาปัตยกรรม เขียนแบบก่อสร้าง

[Features]

Scheduling AutoCAD Architecture 2010
ค้นหาไอเดียออกแบบด้วยเครื่องมือออกแบบรูปทรงอิสระ (Free-Form) แบบ3มิติ
กับเครื่องมือการออกแบบรูปทรงอิสระ (Free- Form)ใน software auto CAD 2010 ขณะที่มีกำลังมีไอเดียออกแบบในบางฟอร์มคุณสามารถจิตนาการได้ ไม่ต้องเลือกพื้นผิว ขอบ หรือ แนว ทั้งหมด Object 3มิติ ใช้ subobject ใหม่กรองเลือก ด้วย Gizmos 3มิติ ทำให้สามารถแก้ไขการออกแบบของคุณได้ ด้วยความประณีตโดยจำกัด การเคลื่อนที่ การหมุน หรือ สเกลของการเลือก Object เพื่อระบุ พิกัด(x, y) หรือ พื้นราบต่างๆ ผลที่ได้รับ ทำให้สามารถใช้ไอเดียต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ในระบบ 3มิติ กับ เครื่องมือตามที่จินตนาการได้

Dimensioning AutoCAD Architecture 2010
Slash Revision Time with Parametric Drawing
การปรับปรุงเส้นแบ่งเวลาการออกแบบของคุณ กับ เครื่องมือสร้าง parametric ใหม่ ขณะที่คุณสามารถจำกัดการสร้าง object หลัก บนการออกแบบที่มีความมั่นใจ และ ระบุความสัมพันธ์ และ ปริมาณ even ที่เหลืออยู่ ตาม object ต่างๆ คือ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง กับ เรขาคณิตทั้งคู่ และ มิติต่างๆ AutoCAD 2010 คือ คำตอบของคุณ ที่ช่วยปรับปรุงด้านเวลาที่ใช้ในงานต่างๆ ลดเวลาการแก้ไขแบบลงได้อย่างมากด้วยเครื่องมือการเขียนแบบ แบบปรับค่าได้แบบใหม่ ปัจจุบันคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการเขียนแบบด้วยวัตถุที่ต้องการออกแบบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รายละเอียดความสัมพันธ์และระยะต่างๆได้อย่างถูกต้อง ด้วยพิกัดและระยะที่ทำให้ สร้างAutoCAD 2010 คือคำตอบที่แก้ไขปัญหาให้คุณโดยเฉพาะ
Scheduling AutoCAD Architecture 2010
กำจัดความปวดหัวให้หมดไป กับ เครื่องมือ Annotation Scaling
ให้เสียเวลาน้อยลง และ บริหารจัดการ items ที่หลากหลาย ข้าม layer ได้ต่างๆ กับเครื่องมือ Annotation Scaling เบื้องต้น ใน ซอฟต์แวร์ AutoCAD 2008 คุณสามารถสร้าง object อธิบายประเภทเดี่ยว (annotative) ทำการปรับขนาดโดยอัตโนมัติ ที่ จะมีผลสะท้อนกับ viewport ปัจจุบัน หรือ สเกล model-space การ scaling ตัวอักษร ขนาด (demensions),blocks, hatches, และ linetypes สร้างการบริหาร annotations โดยง่ายกว่าที่เคยเป็นมาก่อน การปวดหัวกับ annotation คือ สิ่งที่ต้องพบผ่าน  การบริหาร annotations ง่าย ช่วยเหลือเวลาที่อยู่ในขั้นวิกฤติ (critical) และ ลดข้อผิดพลาดลง

Scheduling AutoCAD Architecture 2010
Attach PDF Files as Drawing Underlays. Finally!
เนื่องจากการร้องขอจากลูกค้า AutoCAD 2010 สามารถให้คุณใช้การออกแบบข้อมูล จาก ไฟล์ PDF ใน การออกแบบของ AutoCAD กับ ความสามารถใหม่ๆ คุณสามารถ attach ไฟล์ PDF ได้โดยง่าย โดยที่ AutoCAD ทำการสร้างเหมือนกันกับการ attach ที่คุณคุ้นเคย DWG, DWF, DGN, และ ไฟล์รูปภาพต่างๆ คุณสามารถใช้แม้แต่ snap ที่เป็นส่วนหลัก บน PDF เรขาคณิตนั้นใช้ object snaps ที่คุ้นเคย ทำการนำเอาการออกแบบที่ง่ายมากๆ กลับมาใช้ใหม่ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และ ช่วยประหยัดเวลา โดยที่ นำเอา PDF หลักที่ออกแบบข้อมูล ที่มีอยู่มาใช้งานใหม่
Dimensioning AutoCAD Architecture 2010
สร้างโมเดลจริงกับ ระบบ 3 มิติ ใน AutoCAD 2010
ทำ อะไรได้มากกว่าการจำลองการทำการออกแบบจริงของคุณ ผลลัพธ์โดยตรงของโมเดล 3มิติ เพื่อให้คุณเห็น งาน 3มิติ ของคุณ หรือ การเชื่อมต่อผ่าน AutoCAD เพื่อ ทำการให้บริการออนไลน์ ทำให้ลูกค้าพอใจ และ เพิ่มปัจจัยความเครียด “WOW” เพื่อให้คุณ สามารถนำเสนอ ด้วย โมเดลทางกายภาพ ของ ไอเดียของคุณการจำลองของคุณ มีประสิทธิภาพมาก กับ โมเดล 3มิติ ที่แสดงให้เห็น
Dimensioning AutoCAD Architecture 2010
พิ่มส่วนเสริมในการทำ ribbon Interface
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มส่วนเสริม ribbon interface ให้เพื่อช่วยคุณในการทำงานฉบับร่างได้ง่ายขึ้น มีความรวดเร็วในการรับคำสั่ง มี option ช่วยให้คุณสร้างแบบจำรองได้อย่างกะทัดรัดและดีเยี่ยม คุณสามารถเลือกทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ribbon คือสิ่งที่ช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น ดีขึ้น และมันถูกปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้หรือบริษัทตามมาตรฐาน กับการทำ intuitive user interface และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีเยี่ยม
AutoCAD Revit  AutoCAd Architecture 2010
Maintain Block Data with Dynamic Attribute Extraction Tools
ได้เพิ่มเติมส่วนเสริมจาก AutoCAD 2008 เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นและคงข้อมูลของ block ไว้ เอาออกข้อมูลของ block คุณสมบัติทั่วไป โดยเรียงลำดับตามประเภทของ block เพื่อระบุข้อมูล block ที่จะเอาออก แตกข้อมูล block ออกโดยตรงเป็นแบบตาราง และ ประยุกต์ใช้ตาราง

AutoCAD Revit  AutoCAd Architecture 2010
Automate Repetitive Tasks with the Action Recorder
เพิ่มเติมการทำการ save ข้อมูลการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือ ด้วย CAD manager ขอแนะนำ AutoCAD 2009 และทำการแสดงการบันทึกข้อมูล และปล่อยให้คุณทำการบันทึกข้อมูล เพิ่มข้อความ ตามที่คุณต้องการ และเป็นทางเลือกสำหรับการเล่นข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างรวดเร็ว และ แชร์ข้อมูล macro ที่บันทึกไว้กับผู้ใช้คนอื่นที่ทำงานในทีมกับคุณได้

AutoCAD Revit  AutoCAd Architecture 2010
Create, Edit, and Provide Consistency Across Leaders
กับ multileader tools เครื่องมือมี่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำใน การสร้าง การแก้ไข เราได้ตระเตียมไว้เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างผู้นำ เพิ่ม multiple leader lines และ  a single leader object และ การรวมกันของ bubbles or blocks ขอแนะนำ AutoCAD 2008 แบบต้นฉบับ multileader tools ที่อนุญาติให้คุณกำหนด segments ได้หลากหลาย ระบุหรือเลือกตำแหน่งตัวอักษรได้ และสามารถสร้าง บันทึก และ group รวมกันของข้อมูลแบบ อัตโนมัติ ทุกๆคนสามารถทำการอัปเดทได้อย่างง่ายดาย

AutoCAD Revit  AutoCAd Architecture 2010
Dynamic Blocks
บันทึกข้อมูล และ วาดภาพแบบมาตรฐานได้อย่างง่ายๆ กับ Dynamic Blocks ทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลง components ได้อย่างมาตฐาน สามารถลดความยุ่งยากของ block library ในการทำงานของคุณ Dynamic Blocks เป็น block ส่วนตัวที่สามารถทำการแก้ไข table และทำการจำกัดขนาดของและรูปร่าง block ที่จะสร้างใหม่ได้ Dynamic Block มี Function ที่มีประสิทธิภาพใน AutoCAD 2010 สามารถทำงานเกี่ยวกับ block ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน คุณสามารถระบุตำแหน่งของ block ได้อย่างเหมาะสมตามการอ้างอิงจากการใส่ข้อมูล คุณสามารถทำการแก้ไขรูปร่างหน้าตา ลบ หรือ เพิ่ม ข้อมูล ที่แตกต่างกันได้

Advertisements